Styrker felles eiendomsrett til jord kvinners stilling i Peru?

12 jan. 2012

9:00 - 11:00

Legg til i kalender (ics)

Frokostmøte i Norad 12. januar.

Tid og sted: 09:00-11:00 i Infosenteret 6. Etg. Ruseløkkveien 26

Formaliseringen av landeiendommer har medført en kjønnsrevolusjon i Peru.  Der menn tidligere eide mesteparten av jorden alene, er nå kvinner ført opp som likeverdige partnere på nesten 60 prosent av skjøtene. I et større NFR finansiert prosjekt har NIBR studert hvordan kvinneorganisasjoner og myndigheter har fått til denne omfordelingen av kapital fra menn til kvinner til tross for at loven tilsier individuell eiendomsrett i forbindelse med arv. Videre har NIBR undersøkt virkningen på kvinners ”empowerment” ved å gjennomføre separate intervjuer av menn og kvinner for 1280 husstander i det peruanske høylandet. Studien finner at fellestituleringen gir større innflytelse over beslutninger innad i familien og økt produktivitet i landbruket.

Se mer om prosjektet her:
http://perulandgender.nibrinternational.no/

Vi serverer kaffe, te og frukt

Påmelding til jana@norad.no

Vel møtt!