Menneskerettigheter, teologi og hiv

5 mar. 2012 - 1 jan. 0001

13:30 - 0:00

Legg til i kalender (ics)

Informasjonssenteret i Norad, Ruseløkkveien 26, 6. etasje

Menneskerettighetene er universelle, og skal utgjøre en felles referanseramme for alle folk og land på kloden. Virkeligheten reflekterer ikke alltid det, ofte hører man at menneskerettigheter er et vestlig, individualistisk konsept, som ikke passer i andre kulturelle sammenhenger.

Ikke minst er det flere og flere trosbaserte stemmer som hevder dette, og som sier at menneskerettighetene står i motsetning til religiøse verdier. Andre med religiøs bakgrunn vil si tvert i mot, at grunnleggende religiøse verdier som menneskets verdighet og ukrenkelighet har fått et universelt språk i Menneskerettighetserklæringen.

Disse spenningene merker man ikke minst dersom man arbeider med spørsmål knyttet til seksualitet, likestilling og kjønnsidentitet. Norad har sett et behov for å jobbe med disse spørsmålene, bl.a. i sammenheng med det globale aidsarbeidet.

Organisasjonen Ecumenical Advocacy Alliance (EAA) har mottatt noe støtte for å sette i gang en internasjonalt konsultasjonsprosess med kirkeledere fra ulike deler av verden. Målet er å stimulere til dialog. EAA har advocacy knyttet til hivspørsmål som en av sine viktigste oppgaver, og hvor de jobber med ulike kirkesamfunn og trosbaserte grupper.

Lederen av EAA, Peter Prove, forteller om resultatene av den prosessen, og innleder til en diskusjon om sentrale temaer knyttet til religion og menneskerettigheter. Til det seminaret er også Jan Bjarne Sødal fra Norges Kristne Råd invitert, for å dele sine erfaringer med slike dialogspørsmål.

Vi håper andre vil bidra med momenter og erfaringer, og ønsker en aktiv dialog med øvrige deltakere. Dersom du eller din organisasjon jobber med noe spesielt innen denne problemstillingen, og som du vil dele med andre, så ta kontakt med Anne Skjelmerud.