Ingen rettigheter – Ingen REDD: Et troverdighetsgap mellom intensjon og praksis.

Norad inviterer til nytt klima- og miljøseminar.
22 mai. 2012

13:00 - 14:00

Legg til i kalender (ics)

Norads informasjonsseter (6 etasje), Ruseløkkveien 26, Oslo

Ruseløkkveien 26, Oslo

Howell er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Hun leder forskningsprosjektet ”En sammenlignende antropologisk studie av gjennomføringen av REDD i Amazonas, Tanzania og Indonesia."

Basert på hennes studenters og egne funn vil hun argumentere for at interessentene, spesielt på lokalt nivå, fortsatt er forvirret om REDD og at prosjektene er svært treg i få i gang.

Ved å bruke funn fra Indonesia, vil hun vise noen av de motsetningene som oppstår i kommunikasjonen mellom myndigheter, frivillige organisasjoner og lokalsamfunn.

Velkommen!