Bidrar forskning til utvikling og fattigdomsreduksjon?

Norad og Norges Forskningsråd arrangerer en konferanse der vi setter fokus på forskningens bidrag i utviklingspolitikken. Påmeldingsfrist er 22. oktober.
1 nov. 2012 - 1 jan. 0001

9:00 - 0:00

Legg til i kalender (ics)

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

UD, Norad og andre bistandsaktører er sentrale målgrupper for konferansen. Tid og sted er torsdag 1. november på Litteraturhuset. Slik melder du deg på:Fyll ut påmeldingsskjemaet

Se mer om seminaret på Forskningsrådets nettsider.

Forskningens plass i i fremtidens bistand

Målsetningen med konferansen er å bidra til økt og felles forståelse for hvordan forskning kan være et virkemiddel i utvikling og fattigdomsreduksjon. Konferansen vil komme med anbefalinger for innretning av forskningens plass i bistanden i fremtiden og det vil bli utarbeidet et notat til Kunnskapsdepartementet som innspill til den kommende stortingsmeldingen om forskning.
 
Konferansen avsluttes med en middag i Forskningsrådet Kl. 18.00, der alle konferansedeltakerne vil bli invitert. Det er ingen konferanseavgift eller kostnader forbundet med middagen, men reise må dekkes av deltakerne selv, med unntak av de inviterte innlederne.