Bistand og globale investeringer: Neste steg for utviklingssamarbeidet? Utvidet analyse

About the publication

 • Published: September 2021
 • Series: --
 • Type: --
 • Carried out by: Nikolai Hegertun
 • Commissioned by: Norad
 • Country: --
 • Theme: --
 • Pages: 74
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-8369-075-0
 • ISSN: --
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Dette er en utvidet analyse - for en kortere introduksjon til temaet - se kortversjonen av rapporten: Bistand og globale investeringer: Neste steg for utviklingssamarbeidet?

Innenfor internasjonalt utviklingssamarbeid har det over lengre tid pågått en debatt om finansiering av globale utfordringer som skiller seg tydelig fra bistandens opprinnelige formål. Problemstillingene har som regel et globalt nedslagsfelt og krever ofte systemvide løsninger, men adresseres og finansieres ofte av bistanden.

Arbeidet med denne rapporten kom i gang som en respons på denne utviklingen, og har følgende formål:

1) Kartlegging: Starte en kartlegging av hvor utbredt denne tendensen er i norsk bistand: hvor mye av norsk bistand brukes på globale utfordringer, og hvilke?

2) Konseptualisering: Basert på dataene vi finner, forsøke å bedre kategorisere og konseptualisere hva disse globale problemstillingene er, og hvordan de skiller seg fra bistand til utvikling i Sør. Med ny informasjon og økt bevissthet om nye problemstillinger følger et behov for nye begreper og definisjoner.

3) Implikasjoner for effektivitet og framtidig bistand: vurdere hvordan vi best kan innrette oss og norsk utviklingsfinansiering for størst mulig effekt mot de ulike målene som nå trer fram innen norsk og internasjonal bistand og utviklingssamarbeid.

Norad har kun sett på den finansiering og de problemstillinger og som springer ut av vårt mandat, nemlig norsk bistand. Globale utfordringer har imidlertid relevans og konsekvenser for en rekke politikkområder og andre fagdepartementers virksomhet. Vi tror derfor det er et behov for en bredere utredning av tematikken og utviklingstrekkene.

Published 28.09.2021
Last updated 28.09.2021