Tildeling sivilt samfunn i Olje for utvikling-programmet 2016-2018

Seks organisasjoner får støtte til å ansvarliggjøre myndigheter.

Tilskudd til sivilsamfunnsorganisasjoner i Olje for Utvikling programmet skal bidra til at folk kan holde sine myndigheter ansvarlig for forvaltningen av petroleumsressursene i landet.

- Støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner i Olje for Utvikling programmet skal skape viktige motkrefter mot miljøødeleggelser og korrupsjon, sier avdelingsdirektør Svein Bæra i avdeling for sivilt samfunn i Norad.

Norad mottok 61 søknader fra norske, internasjonale og lokale sivilsamfunnsorganisasjoner.

Til sammen ble det søkt om 601 millioner kroner. Den budsjettmessige rammen for denne utlysningen ble redusert i forhold til opprinnelig plan.

Norad hadde inntil 35 millioner kroner til fordeling, hvorav 19 millioner kroner allerede var avtaleforpliktet for 2016.

Disse organisasjonene får støtte i 2016

Alle tall er oppgitt i norske kroner. Oppdateringer kan forekomme.

Natural Resource Governance Institute

Periode: 2016-2018

Foreslått 2016: 4.800.000

Tentativt årlig 2017-2018: 4.800.000

Land:

Global Witness

Periode: 2016-2018

Foreslått 2016: 2.300.000

Tentativt årlig 2017-2018: 1.800.000

Land:

Oxfam America

Periode: 2016-2018

Foreslått 2016: 6.250.000

Tentativt årlig 2017-2018: 7.400.000

Land:

Kirkens Nødhjelp

Periode: 2016-2018

Foreslått 2016: 2.100.000

Tentativt årlig 2017-2018: 3.900.000

Land:

WWF-Norge

Periode: 2016-2018

Foreslått 2016: 6.800.000

Tentativt årlig 2017-2018: 7.000.000

Land:

Norsk Folkehjelp

Periode: 2016-2018

Foreslått 2016: 5.700.000

Tentativt årlig 2017-2018: 6.000.000

Land:

Andre avtalefestede beløp

Periode: 2016

Foreslått 2016: 6.975.000

Omfatter følgende organisasjoner:

Naturvernforbundet 2012-2016                           

Global Witness (Liberia) 2014-2016           

Thomson Reuters Foundation 2014-2016                           

Kirkens Nødhjelp (Tanzania og Myanmar) 2014-2016

Published 20.05.2016
Last updated 20.05.2016