Wheels within Wheels: Development assistance-in-trust with multilateral organisations

Ekspert-workshop om bruk av fond i multilaterale organisasjoner som et ledd i å oppnå bærekraftsmålene.
19 Sep. 2019

12:00 - 15:30

Add to calendar (ics)

Norad
Informasjonssenteret

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Location (google)

År 2030 er kun et tiår unna. Multilaterale organisasjoner fortsetter å motta en stabil andel av ODA-midlene. En økende andel av finansieringen har i løpet av det siste tiåret blitt gitt gjennom øremerkede midler til fond for å finansiere spesifikke formål.

Midlene går til tematiske eller geografiske områder og blir forvaltet av multilaterale organisasjoner gjennom spesialtilpassede avtaler med giverland og mottakere.

Denne workshopen søker å besvare hvordan effektiviteten til fond i multilaterale organisasjoner kan forbedres for å bidra til å oppnå bærekraftsmålene.

Formålet med workshopen er å styrke den offentlige forvaltningens forståelse av de multilaterale finansieringsverktøyene og deres rolle i å oppnå bærekraftsmålene for utvikling i 2030-agendaen.

På workshopen vil det presenteres erfaringer fra nyere forskning, praksis og evalueringer som har sett på finansieringsmekanismer i det multilaterale systemet.

Program

11.30-12.30: Uformell lunsj og mingling

12.30-15.00: Workshop

  • Multilateral development financing and the 2030 Agenda: Getting the right mix - Silke Weinlich, The German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)
  • Financing the UN Development System for SDGs - Henriette Keijzers, MPTF, UNDP
  • Allocating funds in the UN system: An evaluation off the Multi-partner Trust Fund Office - Yogesh Bhatt, IEO, UNDP
  • Kaffepause
  • Reforming Trust Funds at the World Bank - Brice Jean Marie Quesnel, World Bank
  • Curbing aid fragmentation through smarter multi-bi funding? - Bernhard Reinsberg, School of Social and Political Sciences, University of Glasgow

15.00-15.30: Oppsummering og konklusjoner - Balbir Singh, evalueringsavdelingen, Norad

Workshopen vil foregå på engelsk.