Sju millioner dør hvert år av luftforurensing

Luftforurensing tar sju millioner liv hvert år. Det viser ferske tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Ny kunnskap indikerer en sterkere kobling mellom både innendørs og utendørs eksponering av luftforurensing og slag, hjertesykdom og kreft.
luftforurensning, panel, who, seminar
Forrige uke møttes internasjonale eksperter i luftforurensing på et seminar i regi av UD og Norad. Fra venstre foran; Carlos Dora, koordinator for helse og miljø i WHO, Marit Viktoria Pettersen, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet, Usman Mushtaq, medisinerstudent ved UiO, 2. rad fra venstre; Kristin Aunan, seniorforsker ved Cicero, Tore Godal, spesialrådgiver i Utenriksdepartementet, Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør i Norad, Helena Molin Valdés, leder for CCAC-sekretariatet og Maria Neira, direktør for helse og miljø i WHO.
Photo: Laila S. Berg

Mens 4,3 millioner dødsfall i 2012 er knyttet til innendørs luftforurensing fra åpne ildsteder, estimerer WHO at 3,7 millioner døde av luftforurensning utendørs. Globalt betyr dette at 1 av 8 døde av luftforurensning i 2012. 

Mange mennesker er eksponert både for innendørs- og utendørs luftforurensning. På grunn av denne overlappen kan ikke summen av dødsfallene fra de to kildene legges direkte sammen. Et samlet estimat blir dermed rundt 7 millioner dødsfall i 2012.

- Tall og fakta er klare. Slik var det også med tobakk. Vi i WHO hadde bevisene på tobakkens skadevirkninger lenge før det ble gjort noe. Nå kan vi håpe at fakta rundt luftforurensing kan sette fortgang i den politiske aktiviteten for å redusere den dødelige virkningen av luftforurensing, sier Maria Neira. Hun er direktør i avdelingen for folkehelse og miljø i Verdens Helseorganisasjon og deltok på et på et seminar i regi av Utenriksdepartementet og Norad forrige uke.

Sot dreper

4,3 millioner dødsfall er knyttet til innendørs luftforurensing

 • 34 % - av slag
 • 26 % - hjertesykdom
 • 22 % - kols
 • 12 % - akutt infeksjon i nedre luftveier hos barn
 • 6 % - lungekreft

- Fattige kvinner og barn betaler en høy pris for innendørs luftforurensing fordi de tilbringer mer tid hjemme der de puster inn røyk og sot fra åpne ildsteder hvor de koker mat, sier Dr. Flavia Bustreo, assisterende direktør for familie, kvinne og barnehelse i WHO.

Sot fra åpne ildsteder og gamle ovner dreper flest, og hyppigste dødsårsak er slag og hjertesykdommer. Bare seks prosent av dødsfallene skyldes lungekreft. Dette kommer i tillegg til kroniske lungesykdommer, akutte luftveisinfeksjoner og utvikling av luftveissykdommer.

- Nøkkelen er en sterkere kobling mellom helse og ren energi. Tilgang på ren energi er viktig av mange årsaker, både i storbyer og på landsbygda i utviklingsland. Bedre helse, særlig for kvinner og barn, er en av dem, sier Norads direktør Villa Kulild. 

Lære av storbyene

Hovedproblemet i utviklingsland er mangelen på moderne former for energi og brensel som ikke forurenser. Selv om flere storbyer har voldsomme forurensningsproblemer, er det også moderne storbyer som til dels har funnet løsninger med en effektiv bruk av ren energi. 

- I byen finnes de gode oppfinnelsene, skolene og forskningsinstitusjonene. Kina kan vise til noen gode eksempler hvor en har oppnådd mer effektiv og bedre bruk av ren brensel. Den gode nyheten er at lærdom kan overføres til landsbygda, sier Neira.

Løsningen på storbyproblemene

3,7 millioner dødsfall er knyttet til utendørs luftforurensning

 • 40 % - av hjertesykdom
 • 40 % - slag
 • 11 % - kronisk lungesykdom (COPD)
 • 6% - lungekreft
 • 3 % - akutt infeksjon i nedre luftveier hos barn

Selv om gode løsninger kan finnes i urbane strøk er det også her en stor del av problemet ligger.

- Det er store helsegevinster ved å planlegge bærekraftige byer som reduserer luftforurensningen, sier Carlos Dora, koordinator for folkehelse og miljø i WHO.

Helsegevinstene kan oppnås ved å innføre:

 • Bærekraftig transport som tilrettelegging for tog, offentlig kommunikasjon, sykkelveier og gangvei
 • Energibesparende hus og leiligheter med god ventilasjon
 • Effektiv og fornybar varmeenergi og elektrisk kraft som reduserer luftforurensning

- WHO og helsesektorer har en unik rolle i å omsette vitenskapelige bevis på luftforurensning til politikk som kan redde liv, sier Dora.

Published 25.03.2014
Last updated 16.02.2015