Om Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi skal sikre kvalitet i norsk bistand.

Vår hovedoppgave er å bidra til at norsk bistand er mest mulig effektiv, og når sine mål. Norad gjør dette ved å gi faglige råd til de som yter bistanden. Norad sørger også for at bistanden kvalitetssikres og evalueres.

  • Norad er et fagdirektorat som ligger under og blir styrt av Utenriksdepartementet (UD).
  • Norads oppgaver er forankret i et mandat og årlige tildelingsbrev fra UD.
  • Norad skal være Norges fremste fagmiljø for bistand.
  • Norad finansierer, samarbeider med og har kunnskap om organisasjoner, institusjoner og bedrifter.
  • Opprettet i 1962, og har i dag 230 ansatte.

Arbeid i fellesskap

Det er mange ulike aktører som samarbeider for at bistanden skal gi best mulig resultater. I tillegg til resten av utenrikstjenesten samarbeider Norad med organisasjoner, bedrifter, fagforeninger, kulturmiljøer, forskingsmiljøer, statlige etater og institusjoner.  Norad har ikke egne utestasjonerte medarbeidere.

Norads fem hovedoppgaver

link

Bistandsfaglig rådgiving

Norad gir utviklings- og bistandsfaglige råd til utenriksdepartementet og utensriksstasjonene.

link

Tilskuddsordninger

I 2010 gav Norge 27,7 milliarder kroner til utviklingssamarbeid. Norad forvaltet 12 prosent av de norske bistandskronene.

link

Kommunikasjon

Hva er resultatene av norsk bistand? Hvor går pengene? Nytter det? Norad skal kommunisere om norsk bistand.