Her går pengene

Norsk bistand i 2014:

31,7 milliarder NOK

Få skreddesydd tallene til din formidling.

Besøk Norsk bistand i tall

Landsider

Få informasjon om norsk bistand og bistandens resultater i en rekke land.

Norads landsider beskriver hva vi gjør i en rekke samarbeidsland. 

Besøk landsidene

Resultatportal

Nytter norsk bistand? I resultatportalen finner du eksempler på hva norsk bistand har bidratt til over hele verden. 

Se resultater av norsk bistand

Norads tilskuddsordninger

Finn den nødvendige informasjonen du trenger for å søke om støtte fra Norad. 

For international visitors

Arrangement

Her får du oversikt over åpne møter og arrangementer Norad inviterer til.

Finn publikasjoner

Norads publikasjonsbase er en søkbar oversikt over publikasjoner som omhandler norsk bistand.
Se alle publikasjoner