Her går pengene

Norsk bistand i 2013:

32,8 milliarder NOK

Få skreddesydd tallene til din formidling.

Besøk Norsk bistand i tall

Landsider

Få informasjon om norsk bistand og bistandens resultater i en rekke land.

Norads landsider beskriver hva vi gjør i en rekke samarbeidsland. 

Besøk landsidene

Resultatportalen

Nytter norsk bistand? Fører pengene til mindre fattigdom og forbedring av menneskers liv? I resultatportalen finner du eksempler på hva norsk bistand har bidratt til over hele verden. 

Besøk resultatportalen

Norads tilskuddsordninger

Finn den nødvendige informasjonen du trenger for å søke om støtte fra Norad. 

For international visitors

Arrangement

Her får du oversikt over åpne møter og arrangementer Norad inviterer til.