Aktuelt

Noradkonf 2014 logo

Meld deg på nå:

Velkommen til Norad-konferansen 2014

Norsk bistand til demokrati og menneskerettigheter er temaet som tas opp på årets Norad-konferanse 11. desember

mann på motorsykkel, skog, indonesia

Klima- og skogprosjektet (KoS):

Lyser ut skogpenger

Støtten vil gå til organisasjoner som arbeider innenfor klima- og skogprosjektets temaområder i perioden 2016 til 2020.

På Dogodogo multitraining Center i Banju, Tanzania, får fattige ungdommer en toårig yrkesutdanning som forbereder dem på arbeidslivet. Etter endt opplæring får elevene utstyr slik at de kan sette opp en egen business. Senteret støttes av Kirkens Nødhjelp. (Foto: Terje Fjeldsgård Andersen)

FN-rapport:

1,8 milliarder unge: Fattigdomsfelle eller framtidshåp?

Tidenes største ungdomsgenerasjon. Ni av ti ungdommer lever i utviklingsland. Utfordringene er mange. Det er også mulighetene.

Gå til www.noradbloggen.no

Fakta om norsk bistand

Bli kjent med norsk bistand

En av Norads hovedoppgaver er å gi kvalitetssikret og oppdatert informasjon om norsk bistand. Her finner du fakta om norsk bistand: mål og begrunnelser, vårt samarbeid med land og partnere, informasjon om viktige tema og sektorer vi arbeider innenfor samt all norsk bistandsstatistikk fra 1960 og fram til i dag.

en gruppe kvinner i Bangladesh

Bistandsresultater?

Bistanden virker - men ikke godt nok. Det var konklusjonen da Norad gav ut sin første resultatrapport i 2007. I vår nye resultatportal finner du eksempler på hva norsk bistand har bidratt til over hele verden

link
norad_foto_landssider

Her går norsk bistand

Latin-Amerikas økonomiske motor, Brasil, var det landet som fikk mest norsk bistand i 2010. Nummer to og tre var Tanzania og Afghanistan. Landsidene gir en oversikt over Norges samarbeid med 36 av de 113 landene som mottok bilateral bistand i fjor.

link
statistikkportalen

Statistikk over all norsk bistand

Norsk bistand i tall gir deg enkel tilgang til all offisiell, norsk bistandsstatistikk fra 1960 til i dag. Velg selv hvilket innhold og omfang du ønsker rapport for, og få tallene ut som kart, grafer og tabeller.

link
Portrett av ei ung jente.

Hvordan vi gjør det

Hvorfor er bistand til utdanning sentral i norsk utviklingssamarbeid? Hva er status for helsetusenårsmålene? Vi har laget temasider som tar opp de viktigste innsatsene innenfor norsk utviklingssamarbeid.

link
To menn sitter på bakken og prater.

Hvorfor vi gjør det

Vi gir deg fakta om hvordan norsk bistand er organisert, hovedmålsetninger for utviklingssamarbeid og informasjon om samarbeidspartnere.

link