Aktuelt

Jenter skolebarn Nepal Shree Janajyoti Primary

Nye tildelinger:

Frivillige organisasjoner får mer til satsing på utdanning

Av årets budsjettet på 1,4 milliarder kroner til norske frivillige organisasjoner går om lag 400 millioner kroner til satsing på utdanning. Strømmestiftelsen og ADRA får størst økning i støtten.

Barn får vaksine i Etiopia

Nye tall:

Internasjonal bistand øker

Den internasjonale bistanden økte igjen i 2013, etter to år med nedgang. Norge er fortsatt blant de landene som gir mest bistand sett i forhold til bruttonasjonalinntekt (BNI).

Sachs på besøk

Jeffrey D. Sachs

- Det er fremdeles mulig med bærekraftig utvikling

Tirsdag ettermiddag holdt en engasjert Jeffrey D. Sachs foredrag i Norad

Gå til www.noradbloggen.no

Fakta om norsk bistand

Bli kjent med norsk bistand

En av Norads hovedoppgaver er å gi kvalitetssikret og oppdatert informasjon om norsk bistand. Her finner du fakta om norsk bistand: mål og begrunnelser, vårt samarbeid med land og partnere, informasjon om viktige tema og sektorer vi arbeider innenfor samt all norsk bistandsstatistikk fra 1960 og fram til i dag.

en gruppe kvinner i Bangladesh

Bistandsresultater?

Bistanden virker - men ikke godt nok. Det var konklusjonen da Norad gav ut sin første resultatrapport i 2007. I vår nye resultatportal finner du eksempler på hva norsk bistand har bidratt til over hele verden

link
norad_foto_landssider

Her går norsk bistand

Latin-Amerikas økonomiske motor, Brasil, var det landet som fikk mest norsk bistand i 2010. Nummer to og tre var Tanzania og Afghanistan. Landsidene gir en oversikt over Norges samarbeid med 36 av de 113 landene som mottok bilateral bistand i fjor.

link
statistikkportalen

Statistikk over all norsk bistand

Norsk bistand i tall gir deg enkel tilgang til all offisiell, norsk bistandsstatistikk fra 1960 til i dag. Velg selv hvilket innhold og omfang du ønsker rapport for, og få tallene ut som kart, grafer og tabeller.

link
Portrett av ei ung jente.

Hvordan vi gjør det

Hvorfor er bistand til utdanning sentral i norsk utviklingssamarbeid? Hva er status for helsetusenårsmålene? Vi har laget temasider som tar opp de viktigste innsatsene innenfor norsk utviklingssamarbeid.

link
To menn sitter på bakken og prater.

Hvorfor vi gjør det

Vi gir deg fakta om hvordan norsk bistand er organisert, hovedmålsetninger for utviklingssamarbeid og informasjon om samarbeidspartnere.

link

Arrangementskalender

Kronprins Haakon, Norads direktør Villa Kulild og Ellen Johnson Sirleaf

Velkommen til Norad i 2013

Det er for tiden ingen utlyste arrangement.

Alle seminar og arrangement kunngjøres fortløpende i vår arrangementskalender. Du kan også holde deg oppdatert ved å abonnere på vår RSS-feed.

Velkommen!

Siste publikasjon

Norads årsrapport 2013

I 2013 var Norads hovedoppgaver å:bistå Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene med faglig rådgivning på det utviklingspolitiske områdetbistå Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene i arbeidet med kvalitetssikring av norsk...

Bistandsaktuelt

Brown-brende-UD

- Verden trenger Norges lederskap

Gordon Brown, Storbritannias tidligere statsminister og finansminister mener Norge kan spille en avgjørende rolle i en internasjonal storsatsing på utdanning. - Norge kan trekke andre givere med seg, sier Brown til Bistandsaktuelt.