Aktuelt

Indonesia, regnskog, motorsag

Klima- og skoginitiativet evaluert:

Stor fremgang

Ti milliarder bistandskroner og seks års innsats har bidratt til å bevare naturskog, få på plass systemer for å minske avskoging og inkludere bevaring av skog i de internasjonale klimaforhandlingene. Dette til tross for mangelfull planlegging i forkant og rapportering underveis, viser ny evalueringsrapport fra Norad. 

Svein Bæra

Mer dialog:

Velkommen til årets landmøter

Den siste uken i august kan du delta på landmøter om blant annet Etiopia, Nepal og Myanmar.

Gutter spiller fotball. burundi. skole

Nye landsider:

Norad lanserer årets landsider

I 2013 ga Norge bistand til 116 land. Norads landsider gir oversikten over hvordan pengene er brukt og hvilke resultater de har bidratt til i noen av de mest sentrale landene.

Gå til www.noradbloggen.no

Fakta om norsk bistand

Bli kjent med norsk bistand

En av Norads hovedoppgaver er å gi kvalitetssikret og oppdatert informasjon om norsk bistand. Her finner du fakta om norsk bistand: mål og begrunnelser, vårt samarbeid med land og partnere, informasjon om viktige tema og sektorer vi arbeider innenfor samt all norsk bistandsstatistikk fra 1960 og fram til i dag.

en gruppe kvinner i Bangladesh

Bistandsresultater?

Bistanden virker - men ikke godt nok. Det var konklusjonen da Norad gav ut sin første resultatrapport i 2007. I vår nye resultatportal finner du eksempler på hva norsk bistand har bidratt til over hele verden

link
norad_foto_landssider

Her går norsk bistand

Latin-Amerikas økonomiske motor, Brasil, var det landet som fikk mest norsk bistand i 2010. Nummer to og tre var Tanzania og Afghanistan. Landsidene gir en oversikt over Norges samarbeid med 36 av de 113 landene som mottok bilateral bistand i fjor.

link
statistikkportalen

Statistikk over all norsk bistand

Norsk bistand i tall gir deg enkel tilgang til all offisiell, norsk bistandsstatistikk fra 1960 til i dag. Velg selv hvilket innhold og omfang du ønsker rapport for, og få tallene ut som kart, grafer og tabeller.

link
Portrett av ei ung jente.

Hvordan vi gjør det

Hvorfor er bistand til utdanning sentral i norsk utviklingssamarbeid? Hva er status for helsetusenårsmålene? Vi har laget temasider som tar opp de viktigste innsatsene innenfor norsk utviklingssamarbeid.

link
To menn sitter på bakken og prater.

Hvorfor vi gjør det

Vi gir deg fakta om hvordan norsk bistand er organisert, hovedmålsetninger for utviklingssamarbeid og informasjon om samarbeidspartnere.

link