Aktuelt

Stacy Cram, Musah Lumumba og Cecilia Garcia

Workshop

«Sex happens»

I løpet av tre dager har disse tre ungdommene og flere til laget en global ungdomskampanje i Oslo. Under slagordet «Sex happens» skal de få verdens ledere til å ta ungdoms seksuelle og reproduktive helse og rettigheter på alvor.

Ofu i Libanon

Olje for Utvikling:

Nytt petroleumssamarbeid inngått med Libanon

Etter tre års arbeid er et nytt helhetlig institusjonssamarbeid som skal bidra til å styrke petroleumsforvaltningen i Libanon etablert.

Burundi_GAVI_vaksine_34

Gir gjennom Gavi:

Norge øker støtten til vaksinering av barn

De norske pengene vil bidra til at 300 millioner flere barn vaksineres og opptil 6 millioner liv reddes.

Gå til www.noradbloggen.no

Fakta om norsk bistand

Bli kjent med norsk bistand

En av Norads hovedoppgaver er å gi kvalitetssikret og oppdatert informasjon om norsk bistand. Her finner du fakta om norsk bistand: mål og begrunnelser, vårt samarbeid med land og partnere, informasjon om viktige tema og sektorer vi arbeider innenfor samt all norsk bistandsstatistikk fra 1960 og fram til i dag.

en gruppe kvinner i Bangladesh

Bistandsresultater?

Bistanden virker - men ikke godt nok. Det var konklusjonen da Norad gav ut sin første resultatrapport i 2007. I vår nye resultatportal finner du eksempler på hva norsk bistand har bidratt til over hele verden

link
norad_foto_landssider

Her går norsk bistand

Latin-Amerikas økonomiske motor, Brasil, var det landet som fikk mest norsk bistand i 2010. Nummer to og tre var Tanzania og Afghanistan. Landsidene gir en oversikt over Norges samarbeid med 36 av de 113 landene som mottok bilateral bistand i fjor.

link
statistikkportalen

Statistikk over all norsk bistand

Norsk bistand i tall gir deg enkel tilgang til all offisiell, norsk bistandsstatistikk fra 1960 til i dag. Velg selv hvilket innhold og omfang du ønsker rapport for, og få tallene ut som kart, grafer og tabeller.

link
Portrett av ei ung jente.

Hvordan vi gjør det

Hvorfor er bistand til utdanning sentral i norsk utviklingssamarbeid? Hva er status for helsetusenårsmålene? Vi har laget temasider som tar opp de viktigste innsatsene innenfor norsk utviklingssamarbeid.

link
To menn sitter på bakken og prater.

Hvorfor vi gjør det

Vi gir deg fakta om hvordan norsk bistand er organisert, hovedmålsetninger for utviklingssamarbeid og informasjon om samarbeidspartnere.

link

arrangementskalender

04/02/2015

Resultatmåling

Avdeling for sivilt samfunn ønsker å styrke resultatmåling i tilskuddsforvaltningen, og arrangerer informasjonsmøte for inviterte organisasjoner.