Aktuelt

Mann går i en ruin. Gravemaskin i bakgrunnen. Haiti.

Ny evaluering:

- Usikker langtidseffekt av Norges Haiti-innsats

På dagen fem år etter jordskjelvet i Haiti foreligger den første evalueringen av norsk innsats i landet.

trådløst hawassa

Visjon 2030:

116 innovasjonsforslag kommet inn

Regjeringen inviterte i høst norsk næringsliv, organisasjoner og fagmiljøer til en innovasjonsdugnad for hvordan Norge kan bidra til å nå nye og ambisiøse globale mål for helse og utdanning. 116 forslag kom inn.

Kailash Satyarthi

Se igjen:

Oppsummering av Norad-konferansen 2014

På Norad-konferansen 2014 var temaet menneskerettigheter og demokrati. Se hele konferansen igjen.

Gå til www.noradbloggen.no

Fakta om norsk bistand

Bli kjent med norsk bistand

En av Norads hovedoppgaver er å gi kvalitetssikret og oppdatert informasjon om norsk bistand. Her finner du fakta om norsk bistand: mål og begrunnelser, vårt samarbeid med land og partnere, informasjon om viktige tema og sektorer vi arbeider innenfor samt all norsk bistandsstatistikk fra 1960 og fram til i dag.

en gruppe kvinner i Bangladesh

Bistandsresultater?

Bistanden virker - men ikke godt nok. Det var konklusjonen da Norad gav ut sin første resultatrapport i 2007. I vår nye resultatportal finner du eksempler på hva norsk bistand har bidratt til over hele verden

link
norad_foto_landssider

Her går norsk bistand

Latin-Amerikas økonomiske motor, Brasil, var det landet som fikk mest norsk bistand i 2010. Nummer to og tre var Tanzania og Afghanistan. Landsidene gir en oversikt over Norges samarbeid med 36 av de 113 landene som mottok bilateral bistand i fjor.

link
statistikkportalen

Statistikk over all norsk bistand

Norsk bistand i tall gir deg enkel tilgang til all offisiell, norsk bistandsstatistikk fra 1960 til i dag. Velg selv hvilket innhold og omfang du ønsker rapport for, og få tallene ut som kart, grafer og tabeller.

link
Portrett av ei ung jente.

Hvordan vi gjør det

Hvorfor er bistand til utdanning sentral i norsk utviklingssamarbeid? Hva er status for helsetusenårsmålene? Vi har laget temasider som tar opp de viktigste innsatsene innenfor norsk utviklingssamarbeid.

link
To menn sitter på bakken og prater.

Hvorfor vi gjør det

Vi gir deg fakta om hvordan norsk bistand er organisert, hovedmålsetninger for utviklingssamarbeid og informasjon om samarbeidspartnere.

link

arrangementskalender

04/02/2015

Resultatmåling

Avdeling for sivilt samfunn ønsker å styrke resultatmåling i tilskuddsforvaltningen, og arrangerer informasjonsmøte for inviterte organisasjoner.

Bistandsaktuelt

homofile-uganda-NTB

Dialog med medlidenhet og smerte

En afrikansk prest frykter negative konsekvenser fordi han kom til Norge for å delta i en lavmælt dialog om teologi og homofili. — En del av disse spørsmålene har blitt veldig spenningsfylte, sier Jan Bjarne Sødal, prest og rådgiver i LLH.