Planleggingsmøte i Myanmar
Myanmar er et land som har opplevd resultater fra bistand innen kvinner, fred og sikkerhet.
Foto: Mi Nge Lay/Mon Cetana Organisation

Tildeling til kvinner, fred og sikkerhet 2015-2016

Her er de 11 organisasjonene som fikk støtte. Åtte av dem er nye partnere.

I mange av dagens konflikter er kvinners sikkerhet og rettigheter truet. Seksualisert vold er utbredt og kvinner drives på flukt.

- Bakgrunnen for støtten er at kvinners deltagelse i freds- og stabiliseringsprosesser er et viktig element i varige og bærekraftige løsninger, sier Svein Bæra, avdelingsdirektør for sivilt samfunn i Norad.

Søknadene for støtte til tilskudd for prosjekter innen kvinner, fred og sikkerhet er fordelt for 2015 og 2016.

Tilskuddsordningen er basert på FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325. Resolusjonen sikrer blant annet kvinners rett til å delta i fredsforhandlinger og gjenoppbyggingsarbeidet etter konflikt.

Konsentrasjon av land

- Utvalget av land representerer en konsentrasjon sammenlignet med tidligere år. En mer strategisk og helhetlig retning med vekt på resultatoppnåelse har vært en målsetning. Det har ført til konsentrasjon av tematikk og geografi, sier Bæra.

Søknadene måtte omfatte ett eller flere av de prioriterte satsningslandene:

Utlysningen forutsatte minst ett av følgende delmål for prosjektene:

 1. Fredsprosesser og fredsforhandlinger
 2. Fredsbygging i postkonfliktkontekster

Har gitt resultater

I Myanmar har Norge støttet fredsprosesser i borgerkrigen i Kroeng Batoi-området. Her ble landsbykomiteer opprettet, med mål om 40 prosents kvinnedeltakelse. Resultatet ble at 60 prosent kvinner valgt inn i komiteene.

Disse organisasjonene fikk støtte

Det kom inn 85 søknader i forbindelse med utlysningen. De er vurdert etter en scoremodell hvor faktorer som blant annet økonomi og økonomiforvaltning, organisasjonsstruktur, resultatrammeverk og prosjektets endringsteori er tatt med.

På bakgrunn av utlysning som ble foretatt i 2014-2015, ble det bestemt at åtte nye partnere skulle få støtte. I tillegg er det tre løpende avtaler som også går over denne bevilgningen.

Det har kun blitt inngått avtaler til utgangen av 2016, og ikke treårige avtaler slik det først ble forespeilet.

Myanmar

Voluntary Service Overseas (VSO)

Stop Gender Based Violence-Capacity Strengthening of Local Women’s Organisations (skal oppnå delmål 2)

 • Støtte 2015: 1.074.767 kroner
 • Støtte 2016: 1.464.222 kroner

Internews

Women, Media and the Peace Process in Myanmar (skal oppnå delmål 2)

 • Støtte 2015: 1.194.506 kroner
 • Støtte 2016: 1.474.260 kroner

Care

Women, Peace and Security in Afghanistan and Myanmar (skal oppnå delmål 2)

 • Støtte 2015: 6.782.435 kroner
 • Støtte 2016: 7.024.250 kroner

Nobel Women's Initiative

Advancing Women Leaders for Peace, Justice and Equality (skal oppnå delmål 1)

 • Globalt arbeid som inkluderer MENA, Sør-Sudan, Colombia og Myanmar
 • Se tildeling under MENA-rubrikken

Afghanistan

Care

Women, Peace and Security in Afghanistan and Myanmar (skal oppnå delmål 2)

 • Slått sammen med Cares prosjekt i Myanmar

 

Sør-Sudan

EVE organization for women development

Enhancing the Capacity of women Parliamentarians for Effective Political Participation in South Sudan (skal oppnå delmål 1)

 • Støtte 2015: 500.000 kroner
 • Støtte 2016: 700.000 kroner

Y – Global

Mobilizing women and Youth for Peace and Nation building in South Sudan (skal oppnå delmål 1 og 2)

 • Støtte 2015: 1.200.000

Nobel Women's Initiative

Advancing Women Leaders for Peace, Justice and Equality (skal oppnå delmål 1)

 • Globalt arbeid som inkluderer MENA, Sør-Sudan, Colombia og Myanmar
 • Se tildeling under MENA-rubrikken

MENA

WILPF

Ending discrimination and enforcing womens peace and security in the MENA region (skal oppnå delmål 1 og 2)

 • Støtte 2015: 2.436.236 kroner
 • Støtte 2016: 5.649.417

International Civil Society Action Network (ICAN)

Challenging Extremism & Militarism: Women Promoting Rights, Peace and Security in the MENA/ Asia Region (skal oppnå delmål 1 og 2)

 • Støtte 2015: 2.000.000 kroner

Nobel Women's Initiative

Advancing Women Leaders for Peace, Justice and Equality (skal oppnå delmål 1)

 • Globalt arbeid som inkluderer Sør-Sudan, Colombia og Myanmar
 • Støtte 2015: 2.709.411 kroner
 • Støtte 2016: 3.563.119

Colombia

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS)

1325 program i Colombia og Sri Lanka (skal oppnå delmål 2)

 • Inkluderer også Sri Lanka
 • Støtte 2015: 9.000.000
 • Støtte 2016: 9.000.000

Nobel Women's Initiative

Advancing Women Leaders for Peace, Justice and Equality (skal oppnå delmål 1)

 • Globalt arbeid som inkluderer MENA, Sør-Sudan, Colombia og Myanmar
 • Se tildeling under MENA-rubrikken

Annet

Watchlist

Working together to Protect the Security and Rights of Children Affected by Armed Conflict  (For barn og unge i konflikt. utenfor delmålene)

 • Støtte 2015: 500.000 kroner
 • Støtte 2016: 2.000.000 kroner

UN Women

Syrian women in the lead for peace and Security (skal oppnå delmål 1 og 2)

 • Støtte 2016: 1.000.000
 • Fikk utbetalt for 2015 i 2014

Se ICANs direktør snakke om kvinner, fred og sikkerhet under Noradkonferansen 2015:

Sanam Naraghi-Anderlini
Sanam Naraghi-Anderlini om kvinner i konflikt
- Det sies at kvinner blir ekskludert fra fredsprosesser på grunn av kultur. Men det handler egentlig om makt. Kulturargumentet er bare tull, sier Sanam Naraghi-Anderlini fra ICAN.
Publisert 01.02.2016
Sist oppdatert 01.02.2016