Tildeling til demokratifremme i 2016

Norad har innvilget søknader om tilskudd til demokratifremme gjennom politiske organisasjoner for 4,4 millioner kroner i 2016.

Demokratistøtte gjennom politiske partier representerer et begrenset, men viktig bidrag i demokratiutviklingen i utviklingsland.

Norske politiske partier kan spille en rolle gjennom sine etablerte internasjonale nettverk, engasjement og kompetanse innenfor demokratiutvikling og bygging av partiorganisasjoner.

Med økende internasjonalisering og globalisering er det også viktig at norske partiorganisasjoner har kunnskap om, og er engasjert i, internasjonale spørsmål og utviklingspolitikk.

For 2016 ble det søkt om til sammen 8,4 millioner kroner. Søknader for 4,4 millioner kroner ble innvilget til demokratitiltak i Midtøsten, Øst-Afrika og Øst-Europa, samt til tiltak for økt kunnskap om og engasjement for utviklingsspørsmål. Alle partiene som søkte om støtte i 2016, har helt eller delvis fått innvilget søknaden. 

Disse partiene får støtte i 2016

Alle tall er oppgitt i norske kroner. Oppdateringer kan forekomme. Det tas forbehold om at oversikten kan inneholde feil.

Arbeiderpartiet (Ap): 350.000

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF): 200.000

Kristelig Folkeparti (KrF): 1.176.000

Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU): 923.000

Senterpartiet (Sp): 1.695.000

Publisert 17.03.2016
Sist oppdatert 17.03.2016