A farmer in the southern part of Ethiopia who has used the push-pull technology, developed by ICIPE
En bonde i det sørlige Etiopia som har brukt «push-pull»-teknologien utviklet av ICIPE. Bruken av denne teknologien har bidratt til bekjempelse av skadedyret «Fall Army Worm», forbedret jordfruktbarheten, og økt maisavlinger og produktiviteten til bondens kyr – som blir matet med gresset Brachiaria.
Foto: Desalegne Tadesse –ICIPE

Seks forskningsinstitusjoner i Afrika Sør for Sahara mottar støtte

Norad har inngått avtale med seks afrikanske forskningsinstitusjoner som jobber innen global helse, økonomisk utvikling og naturressursforvaltning. Total støtte er 159 millioner kroner over de neste fem årene.

Norad gjennomførte i 2017 en utlysning for forskningsinstitusjoner basert i Afrika Sør for Sahara. Målet med denne tilskuddsordningen er å øke utviklingslands produksjon av forskning av høy kvalitet og relevans, som kan bidra til fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling, samt kapasitetsutvikling.

Norad mottok 250 søknader. Søknadene som oppfylte de formelle kravene ble vurdert av to ekspert paneler. Norad tok den endelige avgjørelsen basert på en helhetlig vurdering, og har inngått avtale med seks forskningsinstitusjoner for totalt 159 millioner kroner.

Disse mottar støtte

Armauer Hansen Research Institute (AHRI) får støtte til medisinsk forskning og kapasitetsbygging i Etiopia og Afrika. Norad har bevilget 40,300,000 kroner over fem år.

African Economic Research Consortium (AERC) får støtte til forskning på økonomisk utvikling i Afrika Sør for Sahara. Norad har bevilget 34,560,000 kr over fem år.

Coastal Ocean Research and Development in the Indian Ocean (CORDIO–East Africa) får støtte til forskning på effekter av klimaforandringer og ulike forvaltningsmodeller på marine ressurser og levesett for kystsamfunn i Tanzania, Kenya, Mosambik og Madagaskar. Norad har bevilget 15,500,000 over fem år.

International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE) får støtte til tverrfaglig forskning på skadedyr i Tanzania, Etiopia, Uganda og Kenya. Norad har bevilget 28,100,000 over fem år.

World Agroforestry Centre (ICRAF) får støtte til forskning på effekter av kombinert skog- og landbruk på skadedyret Fall Army Worm i Zambia og Malawi. Norad har bevilget 21,600,000 kr over fem år.

Tropenbos International Ghana (TBG) får støtte til forskning på kombinert bruk av land i områder der det er interessekonflikter mellom gruvedrift, landbruk og skogbevaring. Norad har bevilget 16,200,000 kr over fire år.

Se flere detaljer om de ulike prosjektene på engelsk nettsak om tildelingen på norad.no

Publisert 17.10.2018
Sist oppdatert 17.10.2018