Frivillige organisasjoner får mer til satsing på utdanning

Av årets budsjettet på 1,4 milliarder kroner til norske frivillige organisasjoner går om lag 400 millioner kroner til satsing på utdanning. Strømmestiftelsen og ADRA får størst økning i støtten.
Jenter skolebarn Nepal Shree Janajyoti Primary
Regjeringens satsing på utdanning gir nå uttelling til norske organisasjoner. Her fra Redd barnas prosjekter i Nepal.
Foto: Ken Opprann

I fjor høst søkte 87 norske organisasjoner om ny avtale med Norad. Norad inngår slike avtaler om innsats i fattige land for en periode på ett til fem år.

Stor konkurranse

Det er stor konkurranse om pengene. Norad mottok søknader for til sammen 513 millioner kroner, og hadde 317 millioner kroner til fordeling - som altså ikke er bundet opp i løpende avtaler. Det har ikke blitt gitt økninger på løpende avtaler i år.

Mange har fått avslag (se listen nederst i artikkelen) fordi de ikke møtte kriteriene for støtte, hadde for svake søknader eller hadde for svak risikovurdering.

- Vi vurderer alle søknader svært grundig. For å få støtte må en organisasjon overbevise oss om at de har meget god innsikt i landene de ønsker å jobbe i. De som har fått støtte tidligere må vise at de har oppnådd gode resultater av innsatsen. Nye organisasjoner må ha sterke og realistiske planer for hvordan de vil omsette pengene til konkret og langsiktig utvikling i fattige land, sier avdelingsdirektør Svein Bæra i Norad.

Satser på utdanning

Norad legger også vekt på at organisasjonene driver kostnadseffektivt, slik at mest mulig av pengene når fram til de fattige landene. De må også demonstrere sin merverdi: at partnerne deres i fattige land får mer igjen for samarbeidet enn kun penger.

- I tillegg legger vi vekt på at pengene bidrar til å nå overordnede mål for norsk utviklingspolitikk. Regjeringens satsing på utdanning gir uttelling til norske organisasjoner som har vist at de leverer gode resultater på dette området. Mange norske frivillige organisasjoner har lang erfaring med å drive gode prosjekter innen utdanning, ikke minst i konfliktområder, sier Bæra.

I enkelte land er ikke utdanningsinstitusjonene solide nok til å tilby alle barn skolegang. Her vil pengene blant annet bli brukt til å trene opp lærere og skoleadministrasjon i tillegg til å rehabilitere skoler og lage skolemateriell. I mer robuste land er det større fokus på samarbeid med myndighetene slik at de kan ta over prosjektene på sikt. I slike land vil pengene blant annet gå til å gi barn og unge som har falt utenfor et læringstilbud som gjør dem i stand til å fullføre det normale skoleløpet.

Bistandspengene skal gi resultater

Mange norske organisasjoner bidrar til å oppnå gode resultater på en rekke samfunnsområder som er viktig for utvikling. For Norads tilskuddsordning er det særlig viktig at pengene brukes til å styrke lokale organisasjoner i de fattige landene. Derfor legges det stor vekt på at de norske organisasjonene finner samarbeidspartnere som får hjelp til å gjøre en stadig bedre jobb.

- Vi er også opptatt av at organisasjonene konsentrerer innsatsen sin. Det betyr at de satser på de fagområdene de er best på, og ikke sprer innsatsen tynt ut på mange prosjekter i en lang rekke land. Mange rapporter viser at slik konsentrasjon gir best resultater. Derfor har vi vært tilbakeholdne med å støtte dem som vil starte opp arbeid i nye land og på nye satsingsområder, sier Bæra.

Oversikter av hvordan budsjettet er fordelt på land og tema vil bli lagt ut på norad.no i juni.

Nye avtaler i 2014:

Organisasjoner som har fått tilbud om ny samarbeidsavtale

Organisasjon 

Avtalevarighet  Avtalebeløp
(norske kroner pr. år)

 Endring fra 2013
(norske kroner pr. år)

ADRA 2014-2018   23 000 000   + 5 000 000
Care Norge 2014-2015  57 000 000 0
Forut  2014-2018  28 000000  - 2 000 000
SOS Barnebyer  2014-2015   18 500 000 + 3 000 000
Strømmestiftelsen  2014-2018  57 000 000  + 6 300 000 

 

Organisasjoner som har fått tilbud om ny prosjektavtale   

Organisasjon Avtalevarighet Avtalebeløp
(norske kroner pr.år)
Endring fra 2013 
(norske kroner pr. år)
Adinastiftelsen 2014- 2016 800 000 100 000
Al Sarwar Trust Norway 2014 – 2016 300 000 300 000
Bækkelaget sportsklubb 2014 1 078 000 0
Fagforbundet Telemark 2014- 2016 700 000 -50 000
FIAN 2014- 2016 2 000 000 150 000
Hauge Microfinance 2014 – 2016 870 000 870 000
IDEA 2014- 2016 700 000 200 000
Kaalmo 2014- 2016 600 000 200 000
KS (kommunenes sentralforbund) 2014 3 000 000 -3 000 000
Kvekerhjelp 2014- 2016 1 200 000 0
Leger uten grenser 2014-2015 8 000 000 -700 000
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 2014 1 500 000 -325 000
Speiderforbundet 2014- 2016 600 000 0
Transparency International Norge 2014 420 000 0
Vennskap Nord/Sør 2014 2 500 000 -500 000

 

 

Organisasjoner med løpende samarbeidsavtaler:

Oversikten inkluderer budsjettpostene ren energi og olje for utvikling

Organisasjon Tildeling  2014
(i norske kroner)
Atlas-alliansen 79 000 000
Caritas Norge 27 700 000
DIGNI 161 900 000
Flyktninghjelpen 21 000 000
FOKUS 33 500 000
Forum for utvikling og miljø 6 700 000
KFUK/M GLOBAL 5 000 000
Kirkens Nødhjelp 161 600 000
Landsorganisasjonen (LO) 30 000 000
Namibiaforeningen 6 000 000
Naturvernforbundet 8 000 000
Norges Idrettsforbund 11 300 000
Norges Røde Kors 70 000 000
Norsk Folkehjelp * 123 600 000
Norsk Sykepleierforbund 6 500 000
Plan Norge 41 900 000
Redd Barna 153 000 000
Regnskogfondet 82 000 000
SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond 24 800 000
Selskap for Norges Vel  21 900 000
Tørrlandskoordineringsgruppen 7 100 000
Utdanningsforbundet 4 400 000
Utviklingsfondet 41 000 000
WWF-Norge 58 700 000

* Inkluderer prosjekter tidligere finansiert over Fred og Forsoning

 

 

Organisasjoner med løpende prosjektavtaler:

Organisasjon Tildeling i 2014
(norske kroner)
Advokatforeningen 4 350 000
Afghanistankomiteen 1 500 000
Alfalah 250 000
Bistandstorget 1 600 000
Blå kors 1 600 000
Deaf Aid 2 700 000
Field Band Foundation 500 000
Friends of the mind 273 000
Grønn Hagen 500 000
Hei Verden 1 900 000
Human etisk forbund 300 000
IHSG 250 000
Isha 500 000
Lions 6 500 000
LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2 000 000
Mama Sarah 600 000
Norcode 2 000 000
Norges Kristne råd 1 700 000
Norsk ornitologisk Forening 2 050 000
Oikos 1 700 000
Prosjekt Haiti 1 000 000
Publish What You Pay (PWYP) 5 000 000
Rahma 2 000 000
Response network 1 000 000
Right to play 27 000 000
Sabona 300 000
Shelter Norway 2 000 000
Tano Trust 630 000
Tanzaniaprosjektet 300 000
Tromsø minseskadesenter 2 400 000
Universitetet i Tromsø 650 000
Utdanningshjelpen 500 000
YS 1 400 000

 

 

Organisasjoner som har fått avslag på sin søknad:

Søker Prosjekt Søknadsbeløp (i norske kroner)
360 International SA FXB Vocational Training Program, Myanmar 319 950
4 Africa Helping Ugandan Women Help Themselves, Uganda 513 871
African Youth Leadership (AYL) Education center for disabled girls, Somalia 148 000
Al Mudassar Special Education Centre Norway Al Mudassar Differently Able Children Project, Pakistan 500 000
Alampur Dera Welfare Society Norway Kharian Adult Literacy and Vocational Program, Pakistan 250 000
Alflah Norway Expansion of Alflah Vocational & Technical Training Centre, Pakistan 200 000
Ambulanse for Tadjikistan 2014 Two ambulances, Tadjikistan 150 000
Barne-og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) National youth  information centre initiative, Tanzania 756 195
Bekkelaget Rotary School for deaf children, Hebron, Palestina 225 000
Central Jamat Ehl e Sunnat Norway Girls primary education and vocational training project, Pakistan 255 000
Christian Association for Regional Development Europe (CARD) Strengthening local capacity, Liberia 493 222
DDVANA Southern Hands on poverty reduction projects, Uganda 1 025 080
Deep River Ministries Humanitarian Aid, Ukraina 50 000
Den norske Burmakomité Empowering civil society for concrete challenges following rapid changes, Myanmar 914 850
Den norske Legeforening Organizational capacity building of the Society of Medical Doctors, Malawi 457 425
Det Norske Baptistsamfunn Maternal and neonatal Intervention Project, Malawi 963 000
Det norske Skogselskap Bamboo for Kenya 3 011 600
Faith Baptist Church Create hope and new growth environment, Sri Lanka 770 000
Friends of Samaritan Technical Secondary School Tarime Samaritan Technical Secondary School Tarime, Tanzania 503 225
Global Aid Network Vocational training, Etiopia 963 300
Health and development international Expanded Project for Rapid, Communlty-Baud Maternal Mortallty and Obstetrlc Flstula Preventlon. 6 874 700
Preventing Post Partum Hemorrhage Mortallty.
Hedda Foundation Transposition music cooperation Myanmar-Norway 4 500 000
Hedda Foundation Transposition music cooperation Vietnam-Norway 5 400 000
Hjelp Igatha Project 1: Democracy building in Raqqa, Syria 83 800
Hjelp Igatha Project 2: Democracy building in Raqqa, Syria 83 800
Hjelp Igatha Project 3: Democracy building in Raqqa, Syria 53 000
Hjelp Igatha Project 4: Democracy building in Raqqa, Syria 81 900
Hjelp Igatha Project 5: Democracy building in Raqqa, Syria 31 700
Hjelp Igatha Project 6: Democracy building in Raqqa, Syria 113 600
Hvite Lilje Stiftelsen Graceland Children Village, Thailand 500 000
Høgskolen i Hedmark Kapasitetsbygging i utdanning for bærekraftig livsstil, globalt 580 208
ICDP  - International Child Development Programme Psychosocial intervention, Mosambik 929 295
Joy School of Haugesund, medisinsk klinikk Legehjelp til innbyggere i Homa Bay, Kenya 240 000
Kafaalo Orientation and improving capacity of EAUs Student Union, Somalia 317 538
Kvinner i skogbruket Forest and Health for women, Senegal 500 000
Mor og barn Uganda Mother and child, Uganda 481 500
MYSAs Venner MYSAs Social and Humanitarian Programmes, Kenya 1 842 480
Norsom – Norsk Somalisk Selvhjelp Organisasjon Improving livelihood of fishing communities, Hobyo, Somalia 653 825
PAK Norwegian Welfare Center (PNWC) Income raised program for poor homebased worker women, Pakistan 302 486
PAK Norwegian Welfare Research Centre (PNWRC) Mobile library unit, Pakistan 75 935
Pawa Foundation Norway Sexual and reproductive health/ violence against women and girls, Kenya 1 061 092
Rahma Islamic Relief Fund AJK Quality education project, Pakistan 2 636 237
Rahma Islamic Relief Fund Sustainable basic and mother & child healthcare project, Pakistan 1 440 363
Refugee Alliance Child Friendly Space, Jordan 977 445
Refugee Alliance Peace on the Run, globalt 364 000
Refugee Alliance Ambulance, mobile clinic & Health Training, Zambia 535 000
Rådet for psykisk helse Mental health for a new generation 1 169 300
Shah Hamadan Foundation Norway (SHF) Early Childhood Education Program, Pakistan 302 115
SMILE International Pre-feasibility study for integrated waste management system, Etiopia 684 511
St. Svithun YMC Roll back Malaria, globalt 481 500
Stiftelsen Children of Shambala Orphanages without walls, Kina 525 000
Stiftelsen kvinner i nettverk (KIN) Child Mortality in Cabo Delgado, Mosambik 495 000
Stiftelsen New Chance Orphanage in Mobambiro, DR Kongo 473 000
Stiftelsen Partners Norge Village Health Worker, Myanmar 235 000
Sungi Diaspora project 1 600 000
Town Charity Society Stable and self-supplied agricultural community, Gorey, Somalia 196 000
Urtehagen Stiftelse Orphanage Burao, Somalia 495 823
Urtehagen Stiftelse Development Centre Burao, Somalia 495 968
Venner av Uganda Empowering communities for climate change adaption, food security and livelihood, Uganda 817 935
YME Improved health and hygiene, Kongo 2 500 000
Youth Organization Against Piracy Rehabilitation Mira Aware Stadium, Somalia 1 613 640
Publisert 10.04.2014
Sist oppdatert 16.02.2015