Utlysning av humanitære midler til norske organisasjoner under Nansen-programmet for Ukraina

Les hele utlysningsteksten her.

Om tilskuddsordningen

Samarbeidet med norske organisasjoner er en viktig del av Norges humanitære innsats, også gjennom Nansen-programmet for Ukraina.  

Målet med utlysningen er: 

  • Liv er reddet, nød er lindret og menneskelig verdighet er ivaretatt.
  • Mennesker i nød har fått nødvendig beskyttelse og assistanse i tråd med de humanitære prinsippene.

Ordningen skal bidra til å nå målsetningene for Norges humanitære innsats under Nansen-programmet for Ukraina, som beskrevet i:

Prop S 44 2022-2023
• Prop. 1S
Meld. St. 8 (2023-2024)
Norges strategi for humanitær politikk 2024-2029

Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Søknadsfrist er 17. september 2024 kl. 13.00 (norsk tid)

For å søke støtte under denne ordningen, må søkere bruke digitalt søknadsskjema i Norad og Utenriksdepartementets tilskuddsportal: grants.mfa.no.

Kontaktinformasjon

Ved behov for klargjøringer kan spørsmål sendes til Norad-Nansen.programmet.for.Ukraina@norad.no. Merk spørsmålene tydelig med «HUM utlysning»

 

Publisert 18.06.2024
Sist oppdatert 18.06.2024