Kvinners rettigheter 2018-2020

Todelt utlysning for tiltak til oppfølging av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og over kvinnebevilgningen.

Avdeling for sivilt samfunn i Norad står bak utlysningen av midler til kvinner, fred og sikkerhet (1325) samt for to av målsettingene på kvinnebevilgningen som omhandler kvinners økonomiske og sosiale rettigheter.

Tematisk fokus er målsettingene om kvinners økonomiske og politiske deltagelse i handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling, samt målsettingene i handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet (1325).

De to bevilgningene er utlyst samlet ettersom de tematiske prioriteringene er overlappende.

Utlysningen retter seg mot internasjonale organisasjoner og nettverk, samt nasjonale og lokale organisasjoner i land på regjeringens liste over samarbeidsland. Organisasjoner som tidligere har mottatt midler over kvinner, fred og sikkerhet (1325), inviteres til å søke. 

Publisert 18.09.2017
Sist oppdatert 19.01.2018