Tilskudd til demokratifremme gjennom politiske partier

Ordningen retter seg mot norske politiske partier og ungdomspartier.
Et mangfold av velfungerende politiske partier er en forutsetning for velfungerende demokratiske samfunn. Partiene er et nødvendig bindeledd mellom velgerne og makthaverne. De fremmer interesser og representerer ulike synspunkter i et samfunn.
 
Demokratistøtte gjennom politiske partier representerer et begrenset, men viktig bidrag i demokratiutviklingen i utviklingsland. Norske politiske partier kan spille en rolle gjennom sine etablerte internasjonale nettverk, engasjement og kompetanse innenfor demokratiutvikling og bygging av partiorganisasjoner.
 
Med økende internasjonalisering og globalisering er det også viktig at norske partiorganisasjoner har kunnskap om, og er engasjert i, internasjonale spørsmål og utviklingspolitikk.
Publisert 16.10.2011
Sist oppdatert 05.07.2019