Bedriftsstøtte for næringsutvikling

Ordningen “Bedriftsstøtte for næringsutvikling” har som formål å bidra til arbeidsplasser i prioriterte utviklingsland gjennom levedyktige bedriftsetableringer og bedriftsutvidelser.

Norad forvalter tilskuddsordningen som gir støtte til bedrifter som kan dokumentere vilje og evne til å skape arbeidsplasser i utviklingsland gjennom bærekraftige investeringer.

Om støtteordningen

Tilskudd gis for å redusere risiko i forkant av en investeringsbeslutning. Dette inkluderer støtte til forundersøkelser, partnersøk, prøveproduksjon, opplæring av lokalt ansatte, styrking av lokale leverandører og lokale infrastrukturinvesteringer.

Bakgrunn

I juni 2015 lanserte den norske regjeringen stortingsmeldingen «Sammen om jobben» som beskriver hvordan Norge skal trappe opp innsatsen for næringsutvikling i utviklingsland og etablering av nye former for offentlig/privat samarbeid.

Denne søknadsbaserte tilskuddsordningen har til hensikt å støtte næringsutvikling i utvalgte land, og er en direkte oppfølging av stortingsmeldingen.

Tilskuddsordningen er ubundet, og skal tilby fleksibel støtte for å redusere kommersiell risiko for investorer og dermed bidra til flere levedyktige etableringer og bedriftsutvidelser i utviklingsland.

Frist oktober 2020: Utlysning for bedriftsstøtte for næringsutvikling

Søknadsfrist er forlenget til 8. oktober 2020 kl. 13.00

Publisert 08.09.2016
Sist oppdatert 08.07.2020