Støtte til forskningsinstitusjoner og –organisasjoner i Afrika sør for Sahara

Midler over denne ordningen skal benyttes til utviklingsforskning av høy kvalitet, basert på lokale behov og innenfor prioriterte områder for norsk bistand.

Den ønskede effekten av denne tilskuddsordningen er at utviklingsland skal få økt forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet om fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling. Det er videre et mål at denne kunnskapen skal benyttes i politikkutvikling, som et grunnlag for private investeringer, som informasjon til befolkningen og som et utgangspunkt for videre forskning.

Målet med ordningen å bidra til følgende resultater:

  • Økt forskning av høy kvalitet i Afrika, sør for Sahara, med formål om å bidra til fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling.
  • Økt og mer effektiv spredning av forskningsbasert informasjon til politikkutviklere, relevante interessenter og befolkningen generelt.
  • Styrke kapasiteten til forskningsinstitusjoner og -organisasjoner i Afrika sør for Sahara.

Forrige utlysning under denne ordningen

Sommeren 2017 inviterte Norad forskningsinstitusjoner og -organisasjoner i Afrika sør for Sahara, til å søke om tilskuddsmidler.

Om lag 35 millioner kroner per år for en periode på tre til fem år ble lyst ut over ordningen. Les mer om tildelingen: Seks forskningsinstitusjoner i Afrika Sør for Sahara mottar støtte

Publisert 11.07.2017
Sist oppdatert 24.07.2020