God helse gir utvikling

God helse er en menneskerett og en av de viktigste forutsetninger for et meningsfullt og aktivt liv. En bedring av helsen blant de fattige er også en forutsetning for fattigdomsbekjempelse, en bærekraftig utvikling og for økt verdiskapning.

Utviklingspolitisk er FNs tusenårsmål for utvikling og bekjempelse av fattigdom hovedfundamentet for regjeringens helsebistand.  Av alle tusenårsmålene er det barne- og mødrehelse som ligger dårligst an til å nå målene innen 2015.