Norsk bistand i tall

Norsk bistand i tall gir deg enkel tilgang til all offisiell, norsk bistandsstatistikk fra 1960 til i dag. Velg selv hvilket innhold og omfang du ønsker rapport for, og få tallene ut som kart, grafer og tabeller.

Utenriksdepartementets tilskuddsportal gir oversikt over alle tilskudd fra UD og Norad som det er inngått avtaler om, og der det skal utbetales penger i år og inntil fire år framover. Se også: Slik var norsk bistand i 2019

Henter data...
Hvor gikk bistanden? Velg land eller region
Hva gikk bistanden til? Velg sektor
Hvem forvaltet bistanden? Velg partner
Periode

Vilkår

Norad gir tillatelse til at innhold i Norsk bistand i tall fritt kan gjenbrukes, mangfoldiggjøres og videreformidles. Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden stoffet er hentet fra (Kilde: Norad).

Norad bestreber god tilgjengelighet, men står ikke ansvarlig ved driftsstopp eller andre forstyrrelser i driften av Norsk bistand i tall. Norad står heller ikke ansvarlig ved feil bruk av statistikken.

For mer detaljer om vilkårene, se Norsk lisens for offentlige data (NLOD).