Undervannsris overlever flom
Før druknet risavlingene til Mohammad Abdul Khalek i flom. Nå har forskere funnet løsningen. En ny type ris tåler å være oversvømt av vann i opptil to uker. Det kan redde millioner av tonn med mat som ville blitt ødelagt hvis flom.

Undervannsris overlever flom

Rissorten tåler være under vann og bidrar til økt matsikkerhet i flomutsatte områder.

Hvor mye

Paraplyorganisasjonen CGIAR har fått 502 millioner kroner i støtte fra Norge de siste fem år.

CGIAR distribuerer midler til sine medlemsorganisasjoner, deriblant IRRI.

Siden 1970-tallet har Norge støttet CGIAR som står for Consultative Group on International Agricultural Research.

International Rice Research Institute (IRRI) har gjennom lang tids forskning avlet frem en rissort som tåler å være under vann i opptil tre uker.

Risen har fått navnet Scubarice og bidrar til økt matsikkerhet i flomutsatte områder.

Hvorfor: Flom tar risavlinger

Risprodusenter i flomutsatte områder er spesielt sårbare for tap av avlinger fordi ris dør når hele planten er under vann i kortere tid.

Det meste av verdens ris vokser i Asis. Her er rundt 20 millioner hektar rismark utsatt for flom. Det anslås at produksjonstapet i forbindelse med flom er på én milliard dollar per år hos de aller fattigste.

I India og Bangladesh oversvømmes mer enn fem millioner hektar ris i plantesesongen. Tapet av avlinger som følge av oversvømmelsene anslås til fire millioner tonn ris per år. Dette tilsvarer mat til 30 millioner mennesker.

Flommene er vanligvis forårsaket av kraftig nedbør, flom fra nærliggende elver og kanaler eller noen ganger ekstreme tidevannsbevegelser i kystområder. Klimaendringer har ført til mer flom.

Resultat: Økt matsikkerhet 

Forskere har utviklet et gen i ris som tåler flom. Etter at det flomsikre SUB1-genet ble oppdaget, har det blitt avlet inn i de mest dyrkede risvariantene i Asia.

I dag brukes scubaris av over fem millioner bønder i Asia. Risen som tåler flom, gir lik avling som den opprinnelige risen ved vanlige forhold. Ved flom blir den opprinnelige risvarianten svekket etter kun en dag under vann, mens den nye varianten fortsatt gir avling. Den nye risvarianten gjør det også mulig å plante ris i områder hvor det tidligere ikke var mulig.

De flomtolerante sortene er i ferd med å erstatte de vanlige rissortene i et område på omlag seks millioner hektar i Øst-India og Bangladesh. Genet overføres også til populære varianter i Afrika.

Med dagens klimaprognoser for utsatte kystområder, er bruksområdene for scubaris sannsynligvis økende. 

De forbedrede risvariantene øker avlingene og inntektene. Swarna er den mest dyrkede risvarianten i India, og den nest mest dyrkede risen i Bangladesh. Den flomtolerante rissorten ga en økning på en til tre tonn i avkastning per hektar sammenliknet med Swarna når den ble satt under vann. I Bangladesh kan såing av ris som tåler flom bidra til en økning på én million tonn årlig. Dette øker matsikkerheten i landet og skaper eksportpotensial.

Myndighetene i den flomutsatte staten Uttar Pradesh i India har i samarbeid med det indiske jordbruksdepartementet planer om å dyrke Swarna-Sub1 på et område som tilsvarer rundt 500.000 fotballbaner, de neste tre årene.

Programmet har bidratt til å bygge opp lokal og nasjonal forskningskapasitet. Videreutvikling av nye flomsikre rissorter basert på lokale rissorter foregår nå i ti land over hele Asia: Kambodsja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filippinene, Thailand, Vietnam, Nepal, Bangladesh og India.

Utviklingen skjer i samarbeid med nasjonale forskningsinstitusjoner. Nasjonale myndigheter tester og godkjenner frøene som avles frem. De påser også at samarbeidet på tvers av landegrenser er i tråd med plantetraktaten for genetiske ressurser.

Hva: Flerårig forskning

Det tok lang tid å komme frem til flomsikre rissorter. Genet med undervannsegenskaper ble oppdaget på 1970-tallet i en vill rissort. Denne risen ble krysset med tradisjonelle rissorter over en lengre tidsperiode helt til man lyktes å få isolert genet i en populært dyrket variant.

Viktige egenskaper ved de tradisjonelle risvariantene som høyt utbytte, god kornkvalitet og resistens mot skadedyr og sykdommer ble beholdt.

I 1989 forsøkte man å lansere en rissort som tålte flom, men markedet ville ikke ha den på grunn av smaken. Prosjektet ble lagt på is noen år, før det ble tatt opp igjen av de samme forskerne på 2000-tallet. Da hadde forskerne tilgang til bedre og nyere teknologi.

I 2008 utviklet IRRI flere sorter med det flomtolerante genet som ble prøvd ut blant flere produsenter. Det var spesielt viktig å få genet introdusert i de vanligste rissortene slik at mange ville bruke den flomsikre rissorten.

Frøene for rissorten som tåler flom, blir distribuert gjennom IRRIs program som er rettet mot fattige bønder rammet av klimaendringer i Afrika og Asia. Programmet har som mål å øke avlinger med 50 prosent og å forbedre matsikkerhet til 18 millioner husholdninger over ti år. IRRI har opprettet genbanker med ris som brukes til dette formålet.

Hvem: Samfinansiering

IRRI er en av 15 landbruksforskningsinstitusjoner som er en del av paraplyorganisasjonen CGIAR.

Medlemsorganisasjonene i CGIAR er spesialiserte på forskning innen ulike landbruksprodukter. IRRI er spesialisert innen forskning på ris.

Norge støtter CGIAR og sitter i styret. Støtten til IRRI og CGIAR bidrar til at det forskes på områder som private aktører ikke prioriterer på grunn av kostnadsnivået. Norges støtte til CGIAR og IRRI gjennom mange år har bidratt til forskningen som til slutt førte til utvikling av risvarianter som tåler flom. CGIAR får også støtte fra andre bilaterale givere.

Publisert 20.11.2017
Sist oppdatert 22.11.2017