opplæring av jordmødre
Mødredødeligheten er på vei ned i Afghanistan. Med norsk støtte har FOKUS, Afghanistankomiteen og Den norske jordmorforening bidratt til å utdanne 13 prosent av Afghanistans jordmødre. Her utveksler Den norske jordmorforeningen faglige erfaringer med lærere ved jordmorskolen (IHS ) i Jalalabad.
Foto: Fokus

Kvalifiserte jordmødre gir tryggere fødsler

Har bedret situasjonen for gravide og fødende kvinner.

Sammen med Afghanistankomiteen og Den norske jordmorforening, har Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) bidratt til utdanning av flere jordmødre i Afghanistan.

Hvorfor: Var verdens farligste land å føde barn i

Annethvert minutt døde en kvinne et sted i verden i forbindelse med svangerskap, fødsel eller abort i 2013. Det utgjorde nærmere 290.000 kvinner i året. Nesten alle dødsfallene skjedde- og skjer fortsatt, i utviklingsland, først og fremst i Afrika sør for Sahara og i Sør-Asia.

De fleste dødsfallene kunne vært unngått. Omlag seks millioner kvinner får fortsatt varige sykdommer eller skader knyttet til svangerskapet.

Hvor mye

Totalt tilskudd fra Norge i perioden mellom 2020 og 2014 har vært om lag åtte millioner kroner.

I 2000 var det 1100 mødredødsfall per 100.000 levendefødte i Afghanistan. I 2010 var andelen redusert til omtrent 330. Likevel ble Afghanistan rangert som det farligste landet i verden å føde barn i både i 2010 og 2011.

Dette skyldes blant annet mangel på kvalifiserte jordmødre og annet helsepersonell. Andre årsaker er mangelfull infrastruktur og kulturelle normer som begrenser kvinners mobilitet og valgmuligheter.

Hva: Utdanning av jordmødre

Et samarbeid mellom FOKUS, Den norske jordmorforening og Afghanistankomiteen har bidratt til å utdanne jordmødre til fire provinser øst i Afghanistan. Samarbeidet har omfattet den nasjonale jordmorforeningen, Afghan Midwives Association (AMA). Det har også bidratt til kvalitetssikring av utdanningen av jordmødrene.

AMA driver også med påvirkningsarbeid overfor internasjonale samarbeidspartnere og afghanske helsemyndigheter for at de skal ivareta kvinners rettigheter. AMA legger jordmødrenes erfaringer til grunn i arbeidet med å kreve et bedre helsetilbud for gravide og fødende.

Resultat: Jordmødre redder barn og kvinner

I 2010 ble nærmere 40 prosent av fødslene i Øst-Afghanistan assistert av en fagutdannet helsearbeider. Det er tre ganger så mange som i 2001.

Nyfødte har økt mulighet til å overleve. I 2001 døde elleve prosent av spedbarna i Øst-Afghanistan før sin første fødselsdag. I 2010 var dette redusert til fem prosent.

Det er vanskelig å isolere effektene av prosjektet. Andelen fødsler assistert av kvalifisert helsepersonell har gått opp i hele landet, omtrent tilsvarende tallene for Øst-Afghanistan. Dette skyldes en betydelig utdanning av jordmødre i hele landet siden 2000, med støtte fra mange internasjonale partnere.

Det er likevel grunn til å fastslå at FOKUS, Den norske jordmorforening og Afghanistankomiteen har gitt et viktig bidrag til mødrehelsen i Afghanistan.

Jordmorutdanning

De tre organisasjonene har støttet jordmorutdanningen på Institute of Health Science i Jalalabad fra 2002 til 2014. Totalt ble 397 jordmødre utdannet i perioden. Dette utgjør 13 prosent av alle jordmødre i Afghanistan. Jordmødrene ble utdannet for å fylle stillinger i Øst-Afghanistan. Av de som ble uteksaminert i perioden 2010-2014, er omkring 80 prosent i jobb.

I 2015 ble Afghanistan rangert i Redd Barnas rapport «State of the World’s Mothers» som nummer 156 av 179 land når det gjelder mødredødelighet. I 2010 og 2011 lå landet helt på bunn.

Redusert mødredødelighet

Hver åttende kvinne døde i forbindelse med graviditet og fødsel i 2005. I 2013 var det en av 49. Det viser de årlige rapportene fra Redd Barna.

At mødredødeligheten går ned, antas å ha en klar sammenheng med økt assistanse av kvalifisert helsepersonell ved fødsel.

Det skyldes trolig også en allmenn forbedring i helse og ernæring, færre tenåringsfødsler og generell nedgang i fødselstall i Afghanistan. Svært unge mødre og kvinner som allerede har fått mange barn er mer utsatt under svangerskap og fødsel.

FNs Tusenårsmål om å redusere mødredødeligheten med 75 prosent innen 2015 blir ikke nådd i Afghanistan. Det er likevel gjort store framskritt. Langt flere afghanske kvinner har tilgang til kvalifisert helsepersonell enn tidligere.

Påvirker lokalmiljøene

Nærmere 30 jordmødre i Øst-Afghanistan har fått lederopplæring gjennom prosjektet i årene 2010-2014. Lederkompetanse er viktig i etablering av lokalavdelinger av AMA i provinsene.

Gjennom lokalavdelingene driver jordmødrene påvirkningsarbeid overfor lokale helsemyndigheter for å bidra til økt kvalitet i helseomsorgen for gravide og fødende kvinner.

Utdanningen av jordmødre har også andre langsiktige konsekvenser.

Afghanistankomiteen og Fokus rapporterer at kvinner med utdanning tjener mer penger. De blir mer selvstendige og statusen i lokalmiljøet styrkes. Kvinnene velges inn som representanter i landsbyrådet, stiller til parlamentsvalg og blir rollemodeller for ungdom.

Gjennom yrkesutdanningen og fagorganiseringen påvirker de beslutninger som angår kvinners levekår. AMA har møter med Helsedepartementet. De har bidratt til utvikling av en nasjonal politikk for jordmortjenester.

Publisert 02.12.2015
Sist oppdatert 08.12.2015