Radiostudio i Nepal
Frie medier er viktig i fungerende demokratier.
Foto: Ken Opprann

Frie medier sprer nødvendig informasjon til befolkningen

Organisasjonen International Media Support (IMS) har styrket journalisters sikkerhet og bidratt til at de har kunnet rapportere om sensitive temaer i land som er rammet av krig og konflikt.

Ytringsfrihet og frie medier er grunnleggende for demokratisk utvikling. Frie medier kan bidra til å skape dialog og redusere konflikt.

Hvor mye

I perioden 2009-2013 bidro Norge med omtrent 3,7 millioner kroner, som tilsvarte i underkant av ni prosent av det totale budsjettet til IMS.

Om man også inkluderer støtte fra Utenriksdepartementet og norske ambassader tilsvarer den norske støtten i overkant av 20 prosent av totalbudsjettet til IMS i denne perioden.

Hvorfor: Frie medier under press

I humanitære kriser er det et stort behov for å spre pålitelig informasjon og nyheter.

Medier og journalister spiller viktige roller, men de risikerer å bli brikker i et politisk spill og kan bli utsatt for overgrep.

På 1990-tallet var det mange eksempler på at medier ble manipulert og brukt som redskap for å fyre opp under voldelige konflikter.

Hva: Støtte til medier i krig og konflikt

IMS oppstod i kjølvannet av krigsforbrytelsene i det tidligere Jugoslavia og folkemordet i Rwanda. Visjonen deres er å fremme fred, stabilitet og demokrati ved å støtte lokale medier i konfliktområder.

IMS styrker mediemangfoldet og medieutvikling i land der frie og uavhengige medier er truet eller ikke finnes. Dette kan være land som er rammet av konflikt, gryende demokratier eller land med undertrykkende og autoritære regimer. IMS jobber for integritet, kvalitet og profesjonalitet i mediearbeidet.

De støtter nasjonale journalistforeninger og bidrar til å styrke medielover som beskytter rettighetene og sikkerheten til journalister. I perioden 2009-2012 hadde IMS aktiviteter i 28 land som alle i ulik grad var rammet av konflikt.

Resultater: Styrket ytringsfrihet gjennom beskyttelse

Før og under valget i Kenya i 2013 støttet IMS lokale journalister slik at de kunne operere trygt og uavhengig i et potensielt farlig politisk klima. I samarbeid med Media Council of Kenya har IMS identifisert og styrket nasjonale sikkerhetsmekanismer.

Dette har bidratt til integritet, uavhengighet, profesjonalitet og åpenhet for journalister. Delvis som et resultat av innsatsen til IMS, ble journalistenes sikkerhet styrket og allmennheten fikk bedre tilgang til pålitelig informasjon i forbindelse med valget.

I Somalia har IMS bidratt til journalisters produksjon av pålitelig og nøyaktig informasjon om humanitærsituasjonen. De har støttet radiostasjonen Radio Ergo med å spre nøytrale og balanserte nyheter til den somaliske befolkningen.

Radio Ergo er på lufta daglig og dekker hele Somalia. De har 20 lokale korrespondenter og samarbeider med syv lokale radiostasjoner. Radioen bidrar til livsviktig informasjonsflyt mellom lokalbefolkningen og organisasjoner som yter humanitærhjelp.

Det internasjonale nettverket til IMS bidro sterkt til at temaer som ytringsfrihet og frie medier kom på agendaen i kjølvannet av borgerkrigen og under fredsprosessen i Nepal.

IMS organiserte og tilrettela for internasjonale besøk og møter med lokale kontakter i Nepal. De bidro også til dialog mellom sivilsamfunn, medier og myndigheter, samt til at det ble større meningsmangfold i mediene. Rapporter og annen dokumentasjon tyder på at innsatsen til IMS har bidratt betydelig til nedgangen i brudd på ytrings- og mediefrihet i landet.

Publisert 25.11.2014
Sist oppdatert 16.02.2015