Utilstrekkelig vurdering av markedstilgang

UNDPs innsats for økonomisk utvikling i Bosnia-Hercegovina har så langt vært begrenset, men mindre prosjekter har lykkes.

Innsatsen til FNs utviklingsprogram (UNDP) for økonomisk utvikling i Bosnia-Hercegovina ble evaluert i 2008. Der påpekes det at UNDP har bidratt til folks levebrød på ad hoc-basis ved å dele ut utstyr og husdyr, mens det ikke har vært foretatt nødvendige vurderinger av markedstilgang og jobbskaping.

Kvinners adgang til markedet har blitt viet liten oppmerksomhet. Det konkluderes med at UNDPs bidrag til økonomisk utvikling så langt har vært begrenset, mye fordi støtten har vært spredt utover til individer og familier uten å ha noen virkning på den lokale økonomien.

Det finnes imidlertid eksempler på mindre prosjekter som har lykkes. De siste årene har UNDP gått mer systematisk frem ved å tildele støtte til entreprenører basert på en detaljert vurdering av det lokale markedet. Eksempelvis har man gjennom et av prosjektene i Srebrenica-området bidratt til å kople melkeprodusenter og kjøpere samt drive markedsføring av produktene. Dette har ført til forbedringer på husholdningsnivå, mens det så langt er vanskelig å si noe om virkningene for lokalsamfunnet.

Publisert 08.04.2013
Sist oppdatert 16.02.2015