Utdanning til barn og unge rammet av konflikt

Fleksibel utdanning og psykososial støtte i regi av Flyktninghjelpen har gitt resultater for sårbare grupper i Colombia.

Høye tall både for gjennomføring og jenters deltakelse har ført til at Colombias myndigheter har overtatt og utvider programmet.

Hvorfor: En halv million barn står uten utdanning på grunn av konflikt

Hvor mye:

Norge støttet Flyktninghjelpens prosjektet med 22,6 millioner kroner i perioden 2010-2012. Samlet har Flyktninghjelpen mottatt totalt 55,7 millioner kroner fra Norge til utdanningsformål i Colombia i perioden 2006-2012.

Om lag 5,3 millioner mennesker er på flukt i Colombia. Landet er et av landene i verden med høyest antall internt fordrevne i verden. I Colombia er 64 prosent av de internt fordrevne yngre enn 24 år.

Selv om myndighetene i Colombia fastholder at alle barn og unge har rett til utdanning, var flere enn 480.000 internt fordrevne barn og ungdom uten skolegang i 2010. Væpnede angrep på skoler, elever og lærere bidrar til at mange utestenges fra utdanning i de mest utsatte områdene.

Begrensede ressurser og svak statlig tilstedeværelse i de konfliktberørte regionene gjør at myndighetene ikke makter å sikre utdanningen.

Hva: Små klasser og tett oppfølging for barn på flukt

Krigshandlinger har gjort om lag 5,3 millioner mennesker i Colombia internt fordrevne.
Foto: UNHCR

Sårbare grupper av barn og unge er særlig berørt av konflikten i Colombia. Flyktninghjelpen har utviklet fleksibel utdanning som er spesielt tilpasset behovene til disse gruppene. Prosjektet ble gjennomført fra 2010 til 2012, og er en videreføring av Flyktninghjelpens utdanningsprosjekt i Colombia som Norge har støttet siden 2006.

Tiltaket er i samsvar med det nasjonale utdanningssystemet og utviklet i tråd med internasjonale standarder for utdanning i krisesituasjoner.

Utdanningen tar hensyn til at familier har behov for at barna bidrar til husholdets økonomi, og at de ofte kommer fra miljøer preget av vold. Klassene er små og det gis pedagogisk og psykososial støtte med personlig oppfølging. Flyktninghjelpen har også bidratt til utdanningsmyndighetenes kapasitet til å overta ansvaret.

Resultater: 60 prosent i prosjektområdet går på skole

Fra 2010 – 2012 fikk 32.160 barn og unge skolegang gjennom prosjektet. Mellom 85-95 prosent av elevene gjennomførte hele undervisningsløpet. Av elevene var 62 prosent jenter. Flyktninghjelpens mål om at 60 prosent av internt fordrevne ungdommer i prosjektområdet skulle gå på skolen ved tiltakets slutt ble oppnådd.

Det ble gitt grunnskoleopplæring til 2043 barn, unge og voksne med afrikansk-colombiansk bakgrunn. Disse er spesielt hardt rammet av konflikten. Colombianske myndigheter viderefører nå de fleste utdanningsmodellene som en del av sitt utdanningstilbud.

Lærdommer: Samarbeid med myndighetene sikrer bærekraft

Valget om ikke å overta myndighetenes ansvar, men å vise vei for hvordan skolemyndighetene kan sikre utsatte barn og unge tilpasset skolegang, har vært en riktig satsing.

Tiltaket har langt på vei lykkes i å møte utdanningsbehovene til internt fordrevne og sårbare grupper. Samarbeidet med myndigheter og utdanningsinstitusjoner har vært viktig for å sikre bærekraftige opplegg.

Selv om myndighetene har vært positive til det fleksible utdanningsopplegget, har ingenting skjedd med de statlige testene som i liten grad er tilpasset de internt fordrevnes kultur og bakgrunn. De gjør det derfor ofte ikke så godt på disse testene, og det blir vanskeligere å ta videre utdanning.

Publisert 09.10.2013
Sist oppdatert 16.02.2015