Ulike erfaringer med utvikling av små- og mellomstore bedrifter

Norad initierte egne kredittprogrammer for småbedriftssektoren i Zambia og Bangladesh på slutten av 1980-tallet fordi privatbanker ikke ville låne til små- og mellomstore bedrifter

I Zambia ble programmet avsluttet etter få år

I Zambia startet programmet med både god tilbakebetalingsprosent og god operasjonell kontroll. Det var bygget opp rundt prinsippet om at minst 50 prosent av finansieringen skulle komme fra kommersielle banker, mens prosjektet skulle finansiere resten, gi faglig bistand til bedriftene og stå for prosessen med å godkjenne og innkreve lån. På denne måten var det meningen å angripe de to faktorene som gjorde at banker ikke ville låne til små og mellomstore bedrifter, nemlig at det var for dyrt å administrere mange smålån og at det var for stor usikkerhet ved forretningsidéene. Prosjektet ble avsluttet etter noen år fordi ledelsen mistet kontrollen med driften og midlene ble ansett som tapt.

I Bangladesh er et program initiert av Norge fortsatt i drift, selv om Norge nå har trukket seg ut

I Bangladesh gikk det annerledes. Et program opprinnelig støttet av Norge – Small Enterprise Development Project (SEDP) – er fremdeles i drift, selv om Norge har trukket seg ut. Pilotfasen startet i 1990 og programmet kom i full drift fra 1995. Modellen var stort sett den samme som i Zambia, med at lån ble gitt som en kombinasjon av prosjektmidler fra Norad og fra en statlig eid kommersiell bank, Agrani Bank. SEDP bidro med opplæring og lånesøknader. I 2003, da Bangladesh ønsket å fornye avtalen med Norad, gikk operasjonen finansielt omtrent i balanse, men det ble stilt spørsmålstegn ved bærekraften. Blant annet på bakgrunn av en vurdering av at et næringslivsrettet program burde kunne klare seg selv etter 13 år med støtte, ble videre støtte fra Norge avslått.

Da Norge trakk seg ut i 2004 ble resultatene av SEDP oppsummert:

  • Det var gitt lån til 33 000 småbedrifter i perioden 1995 til 2003
  • Av disse var 25 prosent kvinnelige entreprenører (målet var 20 prosent)
  • Tilbakebetalingsraten var ca. 92 prosent
  • Det ble skapt 68 000 nye jobber i de bedriftene som ble støttet
  • Rundt 19 000 eiere av småbedrifter hadde fått opplæring
  • Studier hadde beregnet at de entreprenørene som hadde fått opplæringen økte inntektene med 77 prosent i gjennomsnitt, mens antall ansatte i bedriftene økte med ca. 140 prosent
  • I desember 2003 hadde SEDP utestående lån til ca. 14 000 klienter

SEDP har fortsatt virksomheten ved hjelp av egne midler etter at Norge trakk seg ut. Det institusjonelle eierskapet er fortsatt uavklart, men SEDP fungerer som en parallell kredittgiver under Agrani Bank.

Publisert 03.04.2013
Sist oppdatert 16.02.2015