Økt tilgang på prevensjonsimplantat

Samarbeid mellom produsenter, myndigheter og helseorganisasjoner har gitt jenter og kvinner i utviklingsland økt tilgang til prevensjon og frihet til å velge den prevensjonsmetoden som passer dem best.

Hvorfor: 200 millioner kvinner har ikke tilgang til prevensjon

Skilt med påminelse om sikker sex på universitetsområdet. Hawassa University, Etiopia
Hawassa University i Etiopia ble stiftet i 2000. Siden har universitetet vokst kraftig. I dag tilbys 60 forskjellige studier og 34 000 studenter er i dag registrert.v Over 38 000 har studert her. På universitetsområdet møter man denne påminnelsen om sikker sex.
Foto: Ken Opprann

Mer enn 200 millioner jenter og kvinner i utviklingsland har ikke tilgang til prevensjon selv om de ønsker det. Helseklinikker i utviklingsland  tilbyr ofte få prevensjonsmetoder, og langtidsvirkende metoder har lenge vært mangelvare. Problemer med logistikk og forsyning, samt lave budsjetter for prevensjonsmidler, reduserer tilgjengeligheten. Høy pris er én av faktorene som har hindret at mange fattige lands helsemyndigheter kjøper prevensjonsimplantat, også kalt Pstaven. Hvis det udekkede behovet for moderne prevensjonsmetoder ble dekket, ville anslagsvis 53 millioner uønskede svangerskap unngås, omlag 90 000 kvinners liv bli reddet og 590 000 dødsfall blant nyfødte bli avverget. Når kvinner kan kontrollere når og hvor mange barn de skal få, gjennom bruk av prevensjon, reduseres risiko for å dø i forbindelse med fødsler og svangerskap. Bruk av prevensjon fører også til at aborttall går ned.

Hva: Avtaler med produsenter om volumgaranti for P-staven

Hvor mye:

Samarbeid og planlegging begynte i september 2012 da Norge i lys av det globale Family Planning 2020-initiativet forpliktet seg til å fordoble innsatsen for familieplanlegging. Norges bidrag har flere aspekter. Norge, med partnere, har inngått volumgarantiavtaler for kjøp av implantater for perioden 2013 til 2019 for en verdi av mer enn 340 millioner USD, hvorav Norges andel er på 140 millioner USD. Volumgarantiene har bidratt til å halvere prisen på implantater. Norge har bevilget 300 millioner kroner til arbeid med prevensjonsmidler i 2013 gjennom UNFPA og sivilsamfunnspartnere. Norge har kunngjort en intensjon om at bevilgningen vil holdes på samme nivå til og med 2020.

Økt tilgang til prevensjon var ett av tiltakene den norskledede FNkommisjonen for livreddende medisiner identifiserte blant 13 enkle tiltak og produkter som kan bidra til å redde seks millioner liv. P-staven er et hormonimplantat som settes inn under huden i kvinnens overarm. Det virker i tre til fem år avhengig av produkttype. P-staven er etterspurt blant kvinner i utviklingsland, men den har hatt relativt høy pris og har derfor vært lite tilgjengelig.

Norge har sammen med Gates-stiftelsen, Sverige og Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) inngått en avtale som sikrer garantert oppkjøp av 40 millioner p-staver fra to produsenter, Bayer og Merck, over syv år. Norge støtter også opplæring av helsearbeidere, distribusjon og informasjon gjennom FNs befolkningsprogram UNFPA og sivilt samfunn for å bidra til at produktene blir tilgjengelige. Målet med satsingen er at jenter og kvinner i utviklingsland får økt tilgang til prevensjon og kan velge en metode som passer dem. Erfaringer viser at det er sannsynlig at lavere pris, lettere tilgjengelighet og bedre informasjon tilsammen vil bidra til økt bruk.

Resultater: Halvert pris og økt etterspørsel

Volumgarantien resulterte i at prisen på to typer prevensjonsimplantater fra 2012 til 2013 ble halvert, fra 18 til 8,50 USD, for utviklingsland. Bistandsorganisasjoner og helsemyndigheter i utviklingsland har samlet sett økt sine bestillinger av implantatene med 50 prosent i 2013 sammenlignet med året før. P-stavene vil bli tilgjengelig gratis eller til en subsidiert pris i de aktuelle landene. Prognoser viser at hele produksjonen på til sammen over fem millioner implantater, som blant annet Norge er garantist for, vil bli oppkjøpt i 2013. UNFPA er den største kjøperen av prevensjonsmidler globalt. Prisreduksjonen på implantatene Jadelle og Implanon har medført en kostnadsbesparelse på USD 44 millioner for UNFPA i 2013.

Basert på en kartlegging av behov for opplæring har helsearbeidere i offentlige og private helseklinikker i mange land fått opplæring om prevensjonsimplantatene. Kommunikasjonsarbeid er satt i gang for å nå målgruppene. Dette er en helt ny satsing og resultatene vil først komme når produktene når ut til helseenhetene og målgruppen begynner å bruke produktene. Basert på bestillingene i 2013 kommer tilgjengeligheten av prevensjonsimplantat til å dobles, det vil si til om lag 2,5 millioner nye brukere.

Lærdommer: Politisk lederskap er viktig for å redusere pris og gjøre nye produkter mer tilgjengelige

Den viktigste lærdommen er sammenhengen mellom innovasjon hos produsenter og politisk lederskap. Uten global mobilisering og bruk av volumgaranti til å redusere økonomisk risiko ville Pstavene ikke ha vært et alternativ for kvinner i fattige land på mange år ennå. FN-kommisjonen for livreddende medisiner for kvinner og barn, ledet av Nigerias president og Norges statsminister, har gitt arbeidet legitimitet, oppmerksomhet og investeringsvilje i utviklingsland og blant giverland.

Publisert 04.12.2013
Sist oppdatert 16.02.2015