Fra mikrokreditt til sosial industri

Via teknologisentre opprettet av Grameen Bank, lærer kvinnelige ingeniører opp kvinnelige teknikere

Hvorfor: Via Grameen Bank skal det skapes produkter som fattige både kan kjøpe og skape, med etisk forsvarlig produksjon

kvinne snakker i mobiltelefon Bangladesh
Foto: G.M.B. Akash

Norge var en viktig aktør i starten av Grameen Bank og medvirket til at organisasjonen ble bygd opp til det den er i dag. Grameen Bank forbindes gjerne med mikrokreditt, men The Grameen Bank Family of Companies består av 25 bedrifter med et bredt spekter av virksomheter innen telekommunikasjon, produksjon av yoghurt, flaskevann, billige myggnett og informasjonsteknologi.

Målet med bedriftene er at de skal skape produkter som fattige har mulighet til å kjøpe og være med å produsere, og produksjonen skal være etisk forsvarlig og ta hensyn til miljøet. Etableringene skal ha et sosialt fokus. Mange av bedriftene gir arbeidsplasser og muligheter for fattige kvinner. Utenlandske bedrifter som investerer skal få tilbake det de investerer, men det skal ikke utbetales profitt.

En av de mest vellykkede organisasjonene under Grameen Bank-paraplyen er energiselsskapet Grameen Shakti som startet i 1996. Grameen Shakti arbeider med å fremme, utvikle og spre teknologi for fornybar energi på landsbygda. Organisasjonen arbeider med spredning av solcellepanel, varmeeffektive ovner, biogass og vindenergi.

Resultater: Grameen Shankti har lært opp 3000 teknikere

Siden 1996 har Grameen Shakti etablert 45 teknologisentre og 750 kontor rundt om i landet. Selskapet har ansatt ca. 5000 ingeniører hvorav 150 er kvinner. De kvinnelige ingeniørene driver sentrene og trener lokale kvinner til å bli teknikere. Etter 15 dagers opplæring blir de sertifiserte teknikere. I mai 2009 hadde Grameen Shakti gjennomført opplæring av 3000 teknikere. Kvinnelige teknikerne lærer å montere og drive service av utstyr i landsbyene. Teknikerne blir også opplært til å lage små lamper og mobilladerutstyr. Det er 44 millioner mobilabonnementer i Bangladesh. En kvinnelig tekniker som jobber deltid tjener fra 70 til 120 kroner pr. måned.

I mai 2009 var det installert 239 000 solcellepanel i privathjem, skoler, bedrifter og institusjoner på landsbygda. Mange bruker strømmen fra solcellepanel til å etablere nye inntektsgivende virksomheter: Lokalsamfunns- TV, opplading av mobiltelefoner, salg av strøm til naboen, osv. Det har vokst frem små butikker som reparerer radioer, TV og mobiltelefoner. Grameen Shakti har som mål å installere en million solcellepaneler innen 2012.

Publisert 21.03.2013
Sist oppdatert 16.02.2015