Bedre veier og tilgang på strøm er ikke tilstrekkelig for fattigdomsbekjempelse

I en analyse fra Asiabanken kommer det frem at transport har størst effekt på inntektsnivået i Kina, India og Thailand, men de aller fattigste klarer ikke delta i konkurransen som forbedringene skaper
to personer i en grøft hvor det skal bygges kraftlinje. Øst Timor,
Foto: Ken Opprann

For å få en bedre forståelse av hvordan transport og energiinfrastruktur bidrar til fattigdomsreduksjon, har Asiabanken analysert studier fra Kina, India og Thailand.

I rapporten konkluderes det med at investeringer i transport og energiinfrastruktur har kommet både de som er fattige og de som ikke er fattige til gode. I tillegg til de økonomiske mulighetene, er investeringer i transport og energi viktige. Transport er den investeringen som viste seg å ha størst effekt på inntektsnivået fordi dette gir økte muligheter for de fattige til å søke seg arbeid utenom landbruket.

En annen konklusjon er at økonomisk infrastruktur må kombineres med andre tiltak for effektivt å bidra til fattigdomsbekjempelse. Eksempelvis kan økte transportmuligheter og et helsetilbud av høy kvalitet være til større nytte for de fattige. Forbedringer i befolkningens helse og utdanning er viktige velferdsaspekter som også bidrar til å øke produksjonen når det foreligger gode transport- og energimuligheter.

Felles for landstudiene er at forbedrete veier og tilgang på strøm innebærer en tidsbesparelse som er av stor betydning for de fattige. For de fattigste av de fattige kan slike forbedringer ha en negativ effekt, fordi de ikke klarer å delta i den økte konkurransen som forbedringene skaper.

Publisert 18.03.2013
Sist oppdatert 16.02.2015