Bedre forberedt til å takle naturkatastrofer

Flere norske partnere har støttet prosjekter for å bedre myndighetenes evner til å overvåke og møte naturkatastrofer i Mellom- Amerika

Hvor mye:

Støtten fra Norge fra 1991 til i dag har samlet kommet opp i nærmere 47 millioner kroner, hvorav nær halvparten etter 2004.

Hvorfor:  Jevnlige naturkatastrofer i regionen har ført til høye dødstall og millioner har blitt husløse

Regionen er jevnlig utsatt for større naturkatastrofer utløst av jordskjelv, skred, flommer og orkaner. Orkanen Mitch som rammet Honduras, Guatemala og Nicaragua i 1998 førte til at 2,7 millioner mennesker ble husløse og 20 000 omkom. Dette førte til et regionalt initiativ for å bedre myndighetenes evne til å overvåke og møte naturkatastrofer. En felles strategi ble vedtatt på toppmøtet av regionens statsledere i 1999.

Norge vedtok i 1991 å støtte et prosjekt for å bedre kapasiteten innen seismisk måling og overvåking av jordskjelv i seks land i regionen. Prosjektet har vært knyttet til Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), som er en mellomstatlig regional organisasjon basert i Guatemala. Organisasjonen har ansvar for å støtte og koordinere faglig arbeid med forebygging av naturkatastrofer. Universitetet i Bergen og stiftelsen for anvendt geofysisk forskning (NORSAR) har vært norske partnere. Senere ble det opprettet et eget prosjekt om skredfare med Norges geoteknisk institutt (NGI) som norsk partner.

Støtten til CEPREDENAC har hatt som mål å utvikle en regional plan for håndtering av naturkatastrofer, styrke samarbeidet mellom fagfolk i regionen, utvikle retningslinjer for og gjennomføre sårbarhetsvurderinger for viktige fysiske installasjoner.

Resultater: Ny regional strategi for katastrofeberedskap

Mann går i en ruin. Gravemaskin i bakgrunnen. Haiti.
Jordskjelvet som rammet Haiti 12. januar 2010 tok livet av over 220.000 mennesker og førte til at 1,5 millioner mennesker ble hjemløse.
Foto: Ken Opprann

CEPREDENAC har etablert et nettverk med om lag 350 fagfolk, som er viktige ressurspersoner i regionen. Senteret har bidratt til utviklingen av en ny regional strategi for katastrofeberedskap som ble vedtatt på toppmøtet for statsoverhoder i juni 2010. En rekke praktiske håndbøker er utarbeidet på områder som overvåking, byggeforskrifter og informasjon til befolkningen. Mye kan bli bedre når det gjelder bruken av fagbasen og materiellet som er utarbeidet.

Lærdommer: Beredskap bør økes på så lavt nivå som mulig

Fleksibiliteten i samarbeidet med Norge har økt muligheten for å justere omfanget av støtten i forhold til kapasiteten og fremdriften hos CEPREDENAC. Det er en utfordring for senteret å finne ut hvordan man bedre kan nå frem til viktige lokale aktører. Erfaringen fra tidligere katastrofer tilsier at det mest effektive er å øke beredskapen på så lavt nivå som mulig. En evaluering av samarbeidet påpeker at resultatene av senterets faglige arbeid ikke har blitt formidlet godt nok til potensielle brukere. En viktig forutsetning for bærekraften av den kapasitetsutviklingen Norge og andre givere har støttet, er at nasjonale myndigheter i større grad stiller opp med budsjettmidler. Senteret er i for stor grad avhengig av eksternt finansierte prosjekter.

Publisert 07.03.2013
Sist oppdatert 16.02.2015