Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning, rettigheter og miljø

Norad støtter årlig nesten 100 frivillige organisasjoner. Nedenfor er eksempler på resultater som organisasjonene rapporterer om.

Menneskerettigheter/urfolk i Bangladesh

Bistandsnemndas (Normisjon) arbeid blant urfolk har bidratt til at 128 familier har fått tilbake jorda si, totalt 57,93 mål. Gjennom Legal Assistant Cell har 23 personer fått rettslig hjelp i forskjellige situasjoner. Sancred Welfare Foundation (SWF) ble i 2007 kåret til ett av de fem mest suksessfulle mikrokredittprogrammer i hele Bangladesh av Citi Bank. De har nå ca. 20.000 kunder (medlemmer). I 2007 bidro fondet med NOK 107.000 til å dekke utgifter i SWF's helseprogram.

Utdanning og styresett i Bangladesh

I Nordvest-Bangladesh har Kirkens Nødhjelp støttet arbeid knyttet til ansvarliggjøring av lokale utdanningsmyndigheter, journalister, lokale ledere og foreldre for å sikre kvaliteten på og tilgangen til grunnutdanning for barn. Prosjektet dekker 54 skoler. Lokale utdanningsmyndigheter og lærere har begynt å referere til og kreve midler fra nasjonale myndigheter i henhold til det de har krav på ifølge statsbudsjettet. Deltakelsen i lokale skolekomiteer har økt, og foreldre kontrollerer at lærerne faktisk gjennomfører den undervisningen elevene har krav på. Antallet elever som slutter på skolen før endt utdanning har gått ned i området, og 90% av barn i skolealder går nå på skole.

Menneskerettigheter/styresett

I Norsk Folkehjelps program rettet mot urfolk i Bolivia, har den lokale jordbruksorganisasjonen FEDECOR påvirket lovgivningen både når det gjelder jord- og vannressurser. Sterke sivilt samfunnsorganisasjoner har vært medvirkende til at Bolivia er det første landet som har tatt seriøse skritt for å inkorporere FN-deklarasjonen om urfolks rettigheter i den nasjonale lovgivningen.

Miljø og urfolk i Indonesia

I Regnskogfondets arbeid med rettighetsbasert regnskogforvaltning i Sørøst-Asia har flere positive endringer funnet sted på lokalt plan, spesielt i og rundt nasjonalparken Bukit Duabelas på Sumatra i Indonesia. Denne 600 km2 store parken ligger omringet av oljepalmeplantasjer i et av verdens hurtigst avskogede områder. For første gang i Indonesia har urfolks tradisjonelle ressursbruk blitt brukt som utgangspunkt for å lage forvaltningsplan til en nasjonalpark. Dette er i seg selv en seier, og et unntak fra loven for nasjonalparker i landet.

Menneskerettigheter i Nepal

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) samarbeider med organisasjonen Blue Diamond Society (BDS) med fokus på å bevisstgjøre lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i Nepal om egne rettigheter, samt støtte til utadrettet informasjonsvirksomhet, menneskerettighetsundervisning og nettverksbygging. Samarbeidet fikk et gjennombrudd i desember 2007 da Høyesterett i Nepal beordret den nye grunnlovsforsamlingen til å gi fullt diskrimineringsvern for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Sunil Prant, leder av BDS, ble som den første homofile valgt inn i grunnlovsforsamlingen i april 2008.

Ergoterapeututdanning i de palestinske områdene

Norsk Ergoterapeutforbund har fått støtte i 9-10 år til å gjennomføre ergoterapeututdanning for studenter ved Betlehem Universitet, der også studenter fra Gaza deltar. Flere uforutsigbare og alvorlige hendelser har forsinket utdannelsen, men flere har likevel klart å gjennomføre. Det antas å være stort behov for ergoterapeuter i området, da mange lider av traumer og har behov for oppfølging av kvalifisert personell. Dessuten tar en av studentene videreutdannelsen for å bli ergoterapeutlærer på universitetet og kan videreføre utdannelsen. Et dataopplæringsprogram kalt Ergonet er utviklet for å nå studenter i Gaza. Dette vil også kunne benyttes i ergoterapeututdanning andre steder.

Publisert 15.08.2012
Sist oppdatert 16.02.2015
Flere eksempler:

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidl. LLH)

Kilder