Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning, rettigheter og miljø

Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning, rettigheter og miljø

Norad støtter årlig nesten 100 frivillige organisasjoner. Nedenfor er eksempler på resultater som organisasjonene rapporterer om.

Menneskerettigheter/urfolk i Bangladesh

Bistandsnemndas (Normisjon) arbeid blant urfolk har bidratt til at 128 familier har fått tilbake jorda si, totalt 57,93 mål. Gjennom Legal Assistant Cell har 23 personer fått rettslig hjelp i forskjellige situasjoner. Sancred Welfare Foundation (SWF) ble i 2007 kåret til ett av de fem mest suksessfulle mikrokredittprogrammer i hele Bangladesh av Citi Bank. De har nå ca. 20.000 kunder (medlemmer). I 2007 bidro fondet med NOK 107.000 til å dekke utgifter i SWF's helseprogram.

Utdanning og styresett i Bangladesh

I Nordvest-Bangladesh har Kirkens Nødhjelp støttet arbeid knyttet til ansvarliggjøring av lokale utdanningsmyndigheter, journalister, lokale ledere og foreldre for å sikre kvaliteten på og tilgangen til grunnutdanning for barn. Prosjektet dekker 54 skoler. Lokale utdanningsmyndigheter og lærere har begynt å referere til og kreve midler fra nasjonale myndigheter i henhold til det de har krav på ifølge statsbudsjettet. Deltakelsen i lokale skolekomiteer har økt, og foreldre kontrollerer at lærerne faktisk gjennomfører den undervisningen elevene har krav på. Antallet elever som slutter på skolen før endt utdanning har gått ned i området, og 90% av barn i skolealder går nå på skole.

Menneskerettigheter/styresett

I Norsk Folkehjelps program rettet mot urfolk i Bolivia, har den lokale jordbruksorganisasjonen FEDECOR påvirket lovgivningen både når det gjelder jord- og vannressurser. Sterke sivilt samfunnsorganisasjoner har vært medvirkende til at Bolivia er det første landet som har tatt seriøse skritt for å inkorporere FN-deklarasjonen om urfolks rettigheter i den nasjonale lovgivningen.

Miljø og urfolk i Indonesia

I Regnskogfondets arbeid med rettighetsbasert regnskogforvaltning i Sørøst-Asia har flere positive endringer funnet sted på lokalt plan, spesielt i og rundt nasjonalparken Bukit Duabelas på Sumatra i Indonesia. Denne 600 km2 store parken ligger omringet av oljepalmeplantasjer i et av verdens hurtigst avskogede områder. For første gang i Indonesia har urfolks tradisjonelle ressursbruk blitt brukt som utgangspunkt for å lage forvaltningsplan til en nasjonalpark. Dette er i seg selv en seier, og et unntak fra loven for nasjonalparker i landet.

Menneskerettigheter i Nepal

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) samarbeider med organisasjonen Blue Diamond Society (BDS) med fokus på å bevisstgjøre lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i Nepal om egne rettigheter, samt støtte til utadrettet informasjonsvirksomhet, menneskerettighetsundervisning og nettverksbygging. Samarbeidet fikk et gjennombrudd i desember 2007 da Høyesterett i Nepal beordret den nye grunnlovsforsamlingen til å gi fullt diskrimineringsvern for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Sunil Prant, leder av BDS, ble som den første homofile valgt inn i grunnlovsforsamlingen i april 2008.

Ergoterapeututdanning i de palestinske områdene

Norsk Ergoterapeutforbund har fått støtte i 9-10 år til å gjennomføre ergoterapeututdanning for studenter ved Betlehem Universitet, der også studenter fra Gaza deltar. Flere uforutsigbare og alvorlige hendelser har forsinket utdannelsen, men flere har likevel klart å gjennomføre. Det antas å være stort behov for ergoterapeuter i området, da mange lider av traumer og har behov for oppfølging av kvalifisert personell. Dessuten tar en av studentene videreutdannelsen for å bli ergoterapeutlærer på universitetet og kan videreføre utdannelsen. Et dataopplæringsprogram kalt Ergonet er utviklet for å nå studenter i Gaza. Dette vil også kunne benyttes i ergoterapeututdanning andre steder.

Publisert 15.08.2012
Sist oppdatert 16.02.2015
Flere eksempler:

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH)