Bedre økonomistyring

Myndighetene satt i 2006 i gang en omfattende reform av den offentlige finansforvaltningen. Så langt viser resultater til forbedringer innenfor flere områder som budsjettsystem og ekstern revisjon. Samtidig står man ovenfor en rekke utfordringer.

Hvorfor: Bedre forvaltning reduserer fattigdom

Hvor mye:

Norge støtter med 25 millioner NOK fra 2006/2007 til 2010/11.

En god økonomistyring i et land, eller offentlig finansforvaltning som det heter på fagspråket, er en forutsetning for en langsiktig og bærekraftig fattigdomsreduksjon. Derfor støtter Norge styrking av finansforvaltningen i utviklingsland.

Ugandas program for forbedring av offentlig finansforvaltning er støttet av seks giverland og multilaterale organisasjoner. Målet for programmet er å styrke økonomistyringen på sentralt og lokalt nivå for å sørge for forsvarlig bruk av offentlige midler.

Resultater: Mer troverdig budsjett

De siste årene har Uganda blitt vurdert til å ha et over gjennomsnittet godt finansforvaltingssystem sammenlignet med andre land i regionen. For eksempel vises det til framgang innenfor budsjettprosessen der troverdigheten til budsjettet har økt kraftig og er tettere knyttet til Ugandas plan for fattigdomsreduksjon. Dessuten er den eksterne revisjonen styrket. Selv om programmet kan vise til resultater, er det også utfordringer som usystematisk finansrapportering, sviktende budsjettgjennomføring og mangel på kapasitet innenfor revisjon.

Publisert 14.08.2012
Sist oppdatert 16.02.2015