Bedre økonomistyring

Tanzania har siden 1998 hatt økt fokus på å forbedre sin offentlige finansforvaltning, med et program som nå er inne i sin tredje fase. Forvaltningen vurderes i dag til å være et av de bedre i regionen.

Hvorfor: Bedre forvaltning reduserer fattigdom

Hvor mye:

Norge planlegger å bidra med 24 millioner kroner i perioden 2009-2011. I tillegg til Norge er det 9 andre giverland og multilaterale organisasjoner som gir støtte til programmet. Vi støtter dessuten et eget finansforvaltingsprogram (13, 5 millioner kroner for 2008-2010) på Zanzibar med mål om å styrke kapasiteten hos finansdepartementet på Zanzibar.

En god økonomistyring i et land, eller offentlig finansforvaltning som det heter på fagspråket, er en forutsetning for en langsiktig og bærekraftig fattigdomsreduksjon. Derfor støtter Norge styrking av finansforvaltningen i utviklingsland.

Tanzanias program for forbedring av offentlig finansforvaltning har en total ramme for 2008/2009 på ca 200 millioner norske kroner.

Resultater: Bedre revisjon, innkjøp og skatteinntekter

Tanzanias finansforvaltning er vurdert til å være bedre enn andre land i regionen. I perioden 2004 til 2008 har forvaltningssystemet hatt forbedring innenfor nøkkelområder som ekstern revisjon, innkjøp og inntektsreform. Årlige riksrevisjonsrapporter har de senere årene blitt oversendt parlamentet innenfor frister, og en ny og forbedret lov for riksrevisjon ble vedtatt i 2008.

Innkjøpsfunksjoner er blitt videreutviklet blant annet gjennom etablering av lovverk, forbedret innkjøpsrutiner og klageinstans. Endringer i skattesystemet og skatteadministrasjon har sammen med økt økonomisk vekst bidratt til økte skatteinntekter de siste årene.

Lærdommer: Fortsatt utfordringer 

Samtidig viser flere rapporter at for andre områder innenfor finansforvaltningssystemet har reformene stagnert som prosessene for budsjettering, gjennomføring av budsjettet, rapportering, likviditetsstyring og intern revisjon. Disse utfordringene må tas hånd om for at gjennomføringen av programmet skal bli vellykket.

Publisert 14.08.2012
Sist oppdatert 16.02.2015