Yrkesopplæring gir flere unge jobb

Norges støtte til yrkesopplæring på Sri Lanka har ført til lavere arbeidsløshet. Særlig blant de internt fordrevne.

Bakgrunn: Høy arbeidsløshet kan føre til frustrasjon og sosial uro

Hvor mye:

Norge støtter WUSC med 16,8 millioner kroner i perioden 2009-2012, og har besluttet å utvide støtten med 3 millioner kroner i to år til. Canada støtter prosjektet med 4,7 millioner USD.

På Sri Lanka er arbeidsløsheten høy blant unge på landsbygda og i tidligere konfliktområder, særlig blant de som har levd som internt fordrevne. Dette kan lede til frustrasjon og sosial uro.

Yrkesopplæring gjennom en lokal filial av World University Service of Canada (WUSC) har som mål å få unge mennesker i arbeid. De gir opplæring til lærere i planlegging og gjennomføringen av undervisning, og driver talsmannsarbeid vis-à-vis myndighetene og privat sektor for å øke ungdommenes sjanse til å få jobb etter endt opplæring.

Norge har vært en pådriver for at tiltaket skal komme både unge kvinner og menn til gode. Det tilbys opplæring på både sinhala og tamil. Likestilling var opprinnelig givernes prioritet, og er nå en integrert del av programmet til WUSC.

Resultater: Yrkesopplæringssentre har resultert i at flere får godkjente eksamensbeviser og avgangsdiplomer

To unge jenter går langs en gate. Sri Lanka
Norges støtte til yrkesopplæring på Sri Lanka har ført til lavere arbeidsløshet.
Foto: Bjørnulf Remme

Da internt fordrevne etter krigen kom tilbake til områder som tidligere var kontrollert av tamilgeriljaen LTTE, hadde de ikke lenger eksamensbeviser som kunne hjelpe dem med å få jobb. Ett av yrkesopplæringssentrene fikk godkjenning av myndighetene til å gjennomføre prøver for å dokumentere kunnskapsnivået til tidligere studenter. 46 ungdommer fikk på denne måten utstedt diplomer på nytt, og samtlige fikk umiddelbart jobb.

Fire yrkesopplæringssentre i de tidligere konfliktområdene nord på Sri Lanka har fått akkreditering av myndighetene, slik at elevene får offentlig godkjente diplomer etter avlagt eksamen. Sentrene gir også opplæring til fengslede for å gjøre deres tilbakevending til samfunnet enklere. 450 studenter og 400 fanger mottok avgangsdiplomer i 2010. Sju mindre sentre i det tidligere konfliktområdet Jaffna har fått til sammen 13 nye kurs godkjent av myndighetene. 93 studenter, 19 av dem unge kvinner, ble uteksaminert fra disse sentrene i 2010.

Arbeidet med å få lokale foretak til å ansette ungdommer, har ført til at 150 tidligere studenter fått arbeid i lokale bedrifter. Ni mannlige og 71 kvinnelige, fikk arbeid i tekstilfabrikker i Jaffna. Av 77 tidligere studenter som fikk lån for å starte opp egne bedrifter, kan 22 leve av inntektene fra bedriftene.

Lærdommer: Viktig å se på hvilke barrierer som møter kvinner i arbeidslivet, da reell likestilling ennå ikke har nådd nasjonalt plan

Prosjektet viser en direkte sammenheng mellom yrkesopplæring og sysselsetting, både for kvinner og menn. Likevel viser tiltaket at det er et stykke fra å få gjennomslag for likestilling hos de lokale partnerne i programmet til å oppnå reell likestilling i samfunnet.

Av de 77 ungdommene som ble tilbudt etableringslån av WUSC, er det kun tre av 34 kvinner som driver egen virksomhet, sammenlignet med 19 av 43 menn. I fortsettelsen av prosjektet blir det viktig å se nærmere på hvilke barrierer som møter unge kvinner i næringslivet.

Publisert 09.12.2011
Sist oppdatert 16.02.2015