Kvaliteten på økonomisk statistikk er forbedret

Det nasjonale statistikkbyrået har fullført en folketelling og begynt å produsere en månedlig konsumprisindeks.

Hvorfor: Statistikk viktig for å sikre bærekraftig utvikling

Hvor mye:

Norge har bidratt med 40 millioner kroner i støtte til statistikkutvikling.

Det siste tiåret har det vært økt fokus internasjonalt på statistikk. Det er bred enighet om at statistikk og et uavhengig nasjonalt statistikkbyrå er nødvendig for å støtte opp om utviklingsrettet politikk. Mange land har utviklet gode nasjonale planer for statistikkutvikling. Det mangler imidlertid kapasitet og ressurser for å gjennomføre planene. Bedre statistikk, som bearbeider økonomiske og sosiale samfunnsdata, kan gi mer kunnskapsbasert planlegging og dermed bedre styresett i våre samarbeidsland.

Norge har helt siden 1960-tallet støttet statistikkutvikling i sør. Samtidig støtter Norge nasjonale strategier for statistikkutvikling og kapasitetsutvikling i samarbeidslands statistikkbyråer. Som et ledd i dette har Statistisk Sentralbyrå (SSB) faglig samarbeid med søsterorganisasjoner i sør, og SSB har etablert en egen seksjon for rådgivning til søsterorganisasjoner i utviklingsland. Slike partnerskap finansieres over bistandsbudsjettet.

Samarbeidet mellom SSB og Kommisjonen for folketelling, statistikk evaluering i Sør-Sudan startet i 2005 og var basert på direkte en henvendelse fra myndighetene i Sør-Sudan. Målet med samarbeidet var å bidra til gjennomføringen av folketellingen, samt kapasitetsbygging for statistikkutvikling i Sør-Sudan.

Samarbeidet fokuserer særlig på produksjon av økonomisk statistikk. I 2010 underskrev norske og sør-sudanske myndigheter en avtale om langvarig støtte til makroøkonomisk planlegging i Sør-Sudan. Statistisk Sentralbyrå er ansvarlig for dette arbeidet fra norsk side og samarbeider med Finansdepartementet i Sør-Sudan. Støtte til statistikkutvikling og makroøkonomisk planlegging er ansett som svært viktig i arbeidet med å sikre bærekraftig utvikling i Sør-Sudan.  

Resultater: Plan for statistikkutvikling

Det nasjonale statistikkbyrået har utarbeidet en plan for statistikkutvikling i Sør-Sudan, folketellingen har blitt fullført, kvaliteten på økonomisk statistikk har bedret seg, og konsumprisindeksen blir produsert månedlig. Gjennom samarbeidet med Finansdepartementet har Norge bidratt til økt kapasitet til å utføre makroøkonomisk planlegging.

Lærdommer: Teknisk opplæring er viktig

Viktig for at gjennomføringen skal bli vellykket framover, er at Sør-Sudan får den tekniske assistansen og opplæringen de trenger.

Publisert 29.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015