Kirker hjelper opprørere med å legge ned våpnene

Pinsevennenes Ytremisjon (PYM) og kirkelige partnere i det østlige DR Kongo har fått mer enn 1 350 opprørere til å legge ned sine våpen og vende tilbake til Rwanda.

Bakgrunn: DR Kongo et tilfluktsted for regionens opprørsgrupper

Hvor mye:

Norge har finansiert PYM-programmet med over elleve millioner kroner fra 2006 til 2010. Programmet pågår fortsatt.

Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) har på grunn av intern konflikt og manglende statlig kontroll over ter¬ritoriet vært et tilfluktssted for opprørsgrupper fra nabolandene. Dette inkluderer grupper som deltok i folkemordet i Rwanda og flyktet over grensen til DR Kongo ved krigens slutt. Mange sivile flyktet også fra Rwanda. I de østlige provinsene sprer væpnede grupper frykt i befolkningen gjennom drap, plyndring, voldtekter og lemlestelser.

Kirkene i DR Kongo er til stede i områder dominert av opprørere. Det kirkelige nettverket har derfor kunnet brukes til å nå opprørs¬grupper i områder der staten har hatt liten kontroll og innflytelse. Den norske organisasjonen Pinsemenighetens Ytremisjon (PYM) driver gjennom sitt partnerskap med lokale kirker programmer for avvæpning, og for at rwandiske opprørere og flyktninger skal ven¬de tilbake til hjemlandet. Gjennom sin lokale partner, Eglise de Christ au Congo (ECC), driver PYM informasjonsarbeid for å få soldater til å henvende seg til FN-styrken for avvæpning, og sivile til å gå til UNHCR for å kunne vende hjem. I tillegg har kirken og prosjektet engasjert seg på politisk nivå for å få til en fredsavtale som vil innebære full avvæpning av rwandiske opprørsstyrker i DR Kongo.

Resultater: 1350 opprørere og 9300 flyktninger returnert til Rwanda, men langt igjen til målet

Kvinner synger i et telt - gudstjeneste
Foto: Wayne Conradie

I løpet av fem år har PYM og kirkelige partnere i det østlige DR Kongo fått mer enn 1 350 opprørere til å legge ned sine våpen og vende tilbake til Rwanda. I tillegg til opprørssolda¬tene har 9 300 flyktninger med tilknytning til opprørerne valgt å vende tilbake til Rwanda.

Målet om full avvæpning og retur av rwandiske styrker er ikke nådd. Rwandiske opprørsstyrker i DR Kongo rekrutterer fortsatt. Tallene varierer, og de mest konservative anslagene sier at det fortsatt er mellom 6 000 og 8 000 rwandiske soldater og ca 70 000 flyktninger i Kongo. Myndighetene sier at tallet på flyktninger kan være så høyt som 167 000. Varig fred kan neppe oppnås uten en avtale om avvæpning av hele den rwandiske bevegelsen.

Lærdommer: Samarbeid med lokale grupper med tillit i lokalsamfunnet gir resultater

Styrken i prosjektet har vært samarbeidet med lokale ledere og prester med tillit i lokalsamfunnet. Dette gjorde det mulig å nå mennesker i områder der mistilliten til både regjeringen og FN er stor.

Publisert 10.12.2011
Sist oppdatert 16.02.2015