Flyktninghjelpen har distribuert mat til 70 000

Flyktninghjelpen har nådd frem med nødhjelp til de som trenger det aller mest i en av verdens mest alvorlige og langvarige humanitære kriser.

Hvorfor: 4 millioner trenger nødhjelp

Hvor mye:

Siden 2004 har Norge støttet Flykninghjelpens aktiviteter på Afrikas Horn med 275,5 millioner kroner. I 2011 var støtten på 80 millioner.

To tiår med borgerkrig og statsløshet i Somalia har skapt en av verdens mest alvorlige og mest langvarige humanitære kriser. Med tørken som nå herjer på Afrikas Horn står Somalia i sin andre sultkatastrofe på 20 år. FN anslår at fire millioner somaliere, halve landets befolkning, trenger nødhjelp, og at 750 000 av disse risikerer å sulte i hjel innen utgangen av året.

Bistandsorganisasjoner møter store utfordringer når de forsøker å nå de nødlidende. Militsgrupper med automatvåpen dominerer sikkerhetsbildet. Kidnappinger av, og drap på, bistandsarbeidere har bare økt de siste årene. 60 prosent av alle kidnappinger og mord på bistandsmedarbeidere i 2009, skjedde i Somalia.61 Militsgrupper og lokale makthavere forsøker å skattlegge bistanden, eller styre bistanden slik at den gagner dem selv og deres støttespillere. I 2011 har mindre enn halvparten av bistandsorganisasjonene som forsøker å hjelpe de hungersrammede i Somalia tilgang til de rammede områdene utenfor Mogadishu. Flyktninghjelpen har vært aktiv i Somalia siden 2004, og gir også støtte til hungersrammede i Kenya og Etiopia, inkludert de 450 000 somaliske flyktningene som bor i leire i Kenya.

Resultater: Flyktninger har fått mat, husly, latriner og rent vann

I løpet av de syv årene Flyktninghjelpen har drevet sine operasjoner i Somalia har titusener fått tilgang til nødhjelp. I 2011 har Flyktninghjelpen drevet grunnskoleutdanning for 6 900 barn, konstruert 90 klasserom med latriner, kontor, lager og lekeplass, bistått 15 600 mennesker med husly, og distribuert livsnødvendige artikler som kokekar, vannkanner, spisebestikk, såpe og annet til 50 000 mennesker. 29 000 mennesker har fått tilgang til latriner, forbedrede sanitærforhold og hygieneopplysing. Gjennom rehabilitering og boring av brønner har 10 000 mennesker fått tilgang til rent vann.

Som svar på tørken og sultkatastrofen som nå rammer Afrikas Horn har Flyktninghjelpen startet et større prosjekt i de hungersrammede områdene. Bare i august 2011 mottok 70 000 mennesker matbistand i disse områdene. I tillegg driver Flyktninghjelpen arbeid i flyktningleirene i Dadaab, Kenya, som huser 450 000 flyktninger. Her får flyktningene mat og husly, selv om det fortsatt er store behov for latriner, husly og utdanningsmuligheter.

Flyktninghjelpen har kunnet oppnå disse resultatene gjennom aktivt å bygge gode relasjoner til lokalsamfunn. Dette skaper aksept for, og et ønske om, at organisasjonen skal operere i området. På denne måten får den tilgang, uten at de makthavende styrer hvem som får bistanden, eller skummer fløten. Den opprettholder dermed prinsippet om at nødhjelp skal deles ut basert på behov, og ikke skal bestemmes av politisk eller annen tilhørighet.

Lærdommer: Gode lokale relasjoner har gitt tilgang til ofrene

Å få tilgang til nødlidende i Somalia har krevd grundig kunnskap om lokale forhold, fortløpende analyse av sikkerhetssituasjonen, og fleksibilitet til raskt å kunne utnytte muligheter som oppstår. Gode relasjoner lokalt er avgjørende i slike ekstreme situasjoner.

Publisert 01.12.2011
Sist oppdatert 16.02.2015