Bistand på statistikk har gitt nye indikatorer og data

Støtte til utvikling av det nasjonale statistikkinstituttet har gjort det mulig å gjennomføre en folketelling og andre omfattende undersøkelser. 

Hvorfor: Ønsker mer pålitelig og relevant statistikk

Hvor mye:

Siden 2002 har Norge totalt støttet statistikkutvikling i Mosambik med 95 millioner kroner.

Det siste tiåret har det vært økt fokus internasjonalt på statistikk. Det er bred enighet om at statistikk og et uavhengig nasjonalt statistikkbyrå er nødvendig for å støtte opp om utviklingsrettet politikk.

Mange land har utviklet gode nasjonale planer for statistikkutvikling. Det mangler imidlertid kapasitet og ressurser for å gjennomføre planene. Bedre statistikk, som bearbeider økonomiske og sosiale samfunnsdata, kan gi mer kunnskapsbasert planlegging og dermed bedre styresett i våre samarbeidsland.

Norge har helt siden 1960-tallet støttet statistikkutvikling i sør. Samtidig støtter Norge nasjonale strategier for statistikkutvikling og kapasitetsutvikling i samarbeidslands statistikkbyråer. Som et ledd i dette har Statistisk Sentralbyrå (SSB) faglig samarbeid med søsterorganisasjoner i sør, og SSB har etablert en egen seksjon for rådgivning til søsterorganisasjoner i utviklingsland. Slike partnerskap finansieres over bistandsbudsjettet.

Sammen med Sverige og Danmark støtter Norge det nasjonale statistikkinstituttet i Mosambik, der Norge bidrar med 55 millioner kroner. Støtten innebærer et institusjonssamarbeid mellom statistikkbyråene i Skandinavia og statistikkinstituttet i Mosambik. Målet med støtten er å styrke statistikksystemet i landet slik at det genererer pålitelig og relevant statistikk. Denne statistikken skal gi grunnlag for planlegging og overvåkning av den økonomiske og sosiale utviklingen i landet.

Resultater: Indikatorer på sosioøkonomisk utvikling

En evaluering gjennomført i 2007 konkluderte med at de fleste av de planlagte aktivitetene var gjennomført. Dette innebar blant annet gjennomføring av ulike sosiodemografiske undersøkelser som ga viktig innspill til analyser og måling av fattigdomsreduksjon. Dessuten ble det i denne perioden utviklet indikatorer til å følge med på den sosioøkonomiske utvikling i landet. En folketelling ble også gjennomført i august 2007.

Lærdommer: Grunnlag for videre samarbeid

På bakgrunn av gode resultater inngikk Norge sammen med de andre giverne en avtale med det nasjonale statistikkbyrået som går ut 2012. Ambassaden jobber med å inngå en ny avtale om støtte til statistikkbyråets strategiske plan fram mot 2017.

Publisert 25.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015