Bedre veinett og flere i inntektsgivende arbeid

FN- organisasjon, i samarbeid med Øst- Timors regjerning, satte i gang prosjekt som gav 23 500 mennesker arbeid og betydelig utbedring og utbygging av infrastruktur

Bakgrunn: Ødelagt infrastruktur, traumatisert befolkning og få arbeidsplasser

Hvor mye:

Prosjektet hadde et budsjett på 10,4 millioner USD og ble finansiert av Øst-Timor, Norge, Australia, EU og Irland. Norge var den største giveren og investerte 2,5 millioner USD i prosjektet i perioden 2008-2010.

Flere hundre års portugisisk kolonistyre og 24 års indonesisk okkupasjon kulminerte i landsomfattende drapsbølger og ødeleggelse av 70 prosent av infrastrukturen før Øst-Timor ble et selvstendig land i 1999. Den nye staten var Asias fattigste land, med en traumatisert befolkning, en stor andel unge mennesker, svært lavt utdannelsesnivå og få arbeidsplasser. Befolkningen bodde spredt og mange på vanskelig tilgjengelige steder. Ett av tiltakene Norge støttet i Øst-Timor hadde som overordnet mål å bidra til bedre livskvalitet og sosial stabilitet gjennom distriktsutvikling og jobbskaping.


Prosjektet TIM Works skulle bidra til økonomisk vekst gjennom å bedre landets veinett, og samtidig sette folk i arbeid. Prosjektet ble gjennomført av FN-organisasjonen International Labour Organisation (ILO) i samarbeid med Øst-Timors regjering. Prosjektet skulle generere over en million dagsverk, spesielt for unge mennesker, ved å reparere veier i grisgrendte strøk og vedlikeholde nesten 2 000 km vei som ble bygget i 2002 i kjølvannet av den indonesiske uttrekningen.

Resultater: Fattigdomsreduksjon, konfliktreduksjon, økonomisk vekst og arbeid til unge mennesker

Foto: Ken Opprann

Prosjektet bygget 300 km vei, og vedlikeholdt 1 500 km vei i distriktene. Dette ga midlertidig arbeid til 23 500 mennesker. ILO hevder at én fjerdedel av landets befolkning har nytt godt av tiltaket. Halvparten av dem som fikk arbeid og inntekt var ungdommer i alderen 15-29 år, og 30 prosent var kvinner. ILO krediterer i sin sluttrapport Norge for 40 prosent av resultatene frem til årsskiftet 2010/11. Prosjektet har blitt positivt omtalt av landets president, som ellers har vært kritisk til at mye bistand ikke kommer befolkningen i landet til gode.

ILOs gjennomgang av prosjektet i mai 2011 fremhever blant annet at TIM Works bidrar til jobbskaping, fattigdomsreduksjon, økonomisk vekst og konfliktreduksjon gjennom arbeidskrevende infrastrukturutbygging. Prosjektet har bidratt til betydelig utbygging og utbedring av infrastruktur. For 83 prosent av deltakerne representerte tiltaket deres første mulighet til å tjene penger på arbeid. Blant kvinnene var det 91 prosent som tjente penger for første gang gjennom tiltaket. 73 prosent av de opptjente pengene gikk til husholdningen og etablering av egen virksomhet. 71 prosent av nyetableringene ble muliggjort gjennom opptjente midler fra TIM Works.

De fleste bedriftene i regionen hadde etablert seg før prosjektet startet, men 15 prosent av regionens bedrifter ble startet som et resultat av TIM Works. Veiene har bidratt til 67 prosent bedre tilgjengelighet for varer, og offentlig transport har økt med 75 prosent

Publisert 12.12.2011
Sist oppdatert 16.02.2015