Utdanningsrevolusjon med store utfordringer

I Afghanistan har myndigheter og givere i fellesskap bidratt til at 7,1 millioner barn går på skolen (tall fra 2010).
Jenter leser.Klasserom.Afghanistan.
Til tross for krig og konflikt går flere afghanske barn på skolen enn noen gang tidligere.
Foto: Ken Opprann

Til sammenligning var det i 2001 bare 1,2 millioner afghanske barn som fikk skolegang. Siden 2001 har det vært bygget over 6000 nye skoler. Et høyt antall lærere har fått etterutdanning de siste årene.

Utviklingen, som har vært eksepsjonell, har bare vært mulig på grunn av en omfattende nasjonal og internasjonal dugnad. Likevel er det mulig at skoledeltagelsestallene er noe ”oppblåste” og at det i realiteten går noe færre barn på skolen. Flere av skolene har også vært kritisert for å være av veldig dårlig byggingsmessig kvalitet.

Norge har bidratt til at flere afghanske barn skal få utdanning via støtte til blant annet FNs barnefond, Unicef og norske frivillige organisasjoner som Redd Barna.

Vanskelig sikkerhetssituasjon

Tross framgangen står utdanningssektoren i Afghanistan overfor store utfordringer: Landet har stor mangel på lærere - ikke minst kvinnelige. En spørreundersøkelse fra april 2011 viste at motstanden mot utdanning av jenter har økt i de sydlige delene av landet. Frafallet blant elevene er stort,og sikkerhetssituasjonen gjør at antallet angrep på skoler øker i omfang. I 2008 var det ifølge Unicef 293 angrep mot skoler. 

Publisert 15.10.2010
Sist oppdatert 16.02.2015