Mineryddingsorganisasjon klarerer dobbelt så mye

Norsk Folkehjelp har hjulpet lokal organisasjon med å øke kapasiteten til å drive minerydding og opplysningsarbeid.

Hvorfor: Et av verdens mest minebelagte land

Hvor mye:

I perioden 2000–2009 brukte Norge gjennom Norsk Folkehjelp om lag 11,8 millioner kroner på støtte til minerydding i Kambodsja. 8,1 millioner kroner av dette gikk til aktiviteter som ble definert som kapasitetsutvikling.

Kambodsja er et av de hardest mine- og eksplosivrammede landene i verden. Mest miner er det i områdene langs grensen til Thailand, der de Vietnam-støttede myndighetene på åttitallet minela store områder i kampene mot Røde Khmer. Langs grensen til Vietnam er det store problemer med ueksploderte bomber etter Vietnamkrigen. I 2009 rapporterte det internasjonale anti-mine initiativet Landmine and Cluster Munition Monitor, som blant annet støttes av norske myndigheter, at 649 kvadratkilometer av landet fortsatt var potensielt minelagt. Disse kvadratkilometerne ligger spredt utover store deler av landet.

Norsk Folkehjelp har med støtte fra Norge, USA og Nederland vært en av mange internasjonale og nasjonale organisasjoner som har hjulpet myndighetene i Kambodsja med å bygge opp mineryddingskapasitet. En sentral partner er Cambodian Mine Action Centre, CMAC, som samler inn og analyserer data om omfanget av mineproblemet, driver opplæring av minehunder og personell, og driver minerydding i felt. I tillegg får CMAC støtte fra FN, EU, femten land og et tjuetalls organisasjoner. Sentret er nå den største mineorganisasjonen i Kambodsja, med mer enn 2400 ansatte. Norsk Folkehjelp støtter også de kambodsjanske myndighetenes oppbygging av en database for kartlegging og bruk av mineinformasjon.

Minerydding er et møysommelig arbeid. Et mineryddelag på ni personer og to hunder kan klarere et område på om lag 100 ganger 150 meter per dag. Først klareres korridorer av hundene, som kan lukte seg frem til sprengstoffet i minene. Områder på om lag tjue ganger tjue meter rammes inn og markeres, før hundene sniffer seg gjennom førti cm brede korridorer. I følge CMAC bommer hundene aldri på en mine, og ulykker har de hittil vært forskånet for ved bruk av hunder. Når hundene markerer overlates resten av arbeidet til mineryddere med metalldetektorer. Forsiktig lirkes minen frem og tilintetgjøres. Minehundene ble fra begynnelsen av hentet fra Folkehjelpas minehundsenter i Bosnia. I 2010 forsøker CMAC for første gang å lære opp seks hunder som er født i Kambodsja. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med CMAC siden 1993.

Resultater: 257 kvadratkilometer har blitt klarert

Det har ikke vært noen uavhengig evaluering av minearbeidet i Kambodsja. Mineaksjonssenterets egne rapporter viser at det fra 1992 til august 2010 er klarert i overkant av 257 kvadratkilometer landområder. Det innebar fjerning av 436 000 antipersonell-miner, 8 500 antitank-miner og 1,6 millioner ueksploderte sprenglegemer. I følge senterets egne rapporter, har organisasjonen doblet sin produktivitet i løpet av de siste fem årene. Organisasjonen klarerte i gjennomsnitt 12 kvadratkilometer minelagt land årlig i perioden 1992–2004, mens de klarerte i overkant av 24 kvadratkilometer i 2009. Ved siden av mineryddingsarbeidet driver CMAC med opplæring og informasjon i de berørte lokalsamfunnene. I følge egne tall har organisasjonen nådd frem til nær 2,7 millioner av landets 14,2 millioner innbyggere med opplæring i hvilken risiko miner utgjør.

Lærdommer: Gode resultater kan ha uønskede konsekvenser

Resultatene av innsatsen er gode, men dette er et eksempel på hvordan det kan oppstå uønskede konsekvenser. Med økonomisk vekst, en økende befolkning og stor interesse fra utenlandske investorer har konflikt om jord som lenge har vært ubrukelig, blitt et stort problem. Fattige familier uten politiske forbindelser er spesielt utsatt og det er mange tilfeller der folk er blitt jaget fra gård og grunn og jorda overtatt av staten eller folk med tette bånd til den politiske eliten. Rundt årtusenskiftet var CMAC rammet av en stor korrupsjonsskandale, der klarerte eiendommer havnet i hendene på tidligere Røde Khmer-kommandanter. Minerydding er derfor ikke bare et teknisk spørsmål. Prioritering av områder for rydding og klarering handler også om rettigheter til jorda.

Publisert 01.12.2010
Sist oppdatert 16.02.2015