Større konkurransedyktighet

Verdensbankens Konkurranseprosjekt bidro til å styrke nicaraguanske bedrifters konkurranseforhold
Tre arbeidsfolk rører i ostemasse. Meieri. Niicaragua.
Produksjon av ost på et meieri i Nicaragua.
Foto: Gunnar Zachrisen

Et annet Verdensbankeksempel på tiltak rettet mot rammebetingelser er bankens tiltak i Nicaragua. Ved årtusenskiftet lå Nicaragua langt bak sine naboland når det gjaldt konkurransedyktighet og de hadde ingen strategi for hvordan dette skulle løses. I 2003 igangsatte Verdensbanken et Konkurranseprosjekt som var laget for å utforske mulighetene for å forbedre konkurranseforholdene for nicaraguanske bedrifter samt prøve nye utviklingstjenester for dem. Den samlede kostnaden for prosjektet var 5,95 millioner USD, hvorav Verdensbanken bidro med 5,4 millioner USD og myndighetene med resten.

Prosjektet bidro til utviklingen av den private sektoren i Nicaragua ved blant annet å forenkle regel- og lovverket, styrke institusjoner, opprette bedriftsgrupper og fremme eksport.

Noen konkrete resultater:

Antall dager for å starte et firma gikk ned fra 71 til 39, mens antallet prosedyrer de nye firmaene matte gjennom ble redusert fra 12 til 6 i perioden fra 2003 til 2006

Turismen til Nicaragua økte med 17 prosent I 2004, fra 525 400 til 614 800 personer

Inntektene fra kaffeproduksjonen ble nærmest fordoblet fra 2004/5 til 2005/06

Eksporten av meieriprodukter vokste med 33 prosent fra 2003 til 2004

Sysselsettingen økte med 38 prosent innen turistnæringen og med 67 prosent innen fabrikkvirksomhet

Direktoratet for fremme av investering, Pro- Nicaragua, tiltrakk seg 137,7 millioner USD i utenlandske investeringer, noe som i sin tur førte til 12 000 nye arbeidsplasser i perioden 2003–2005

Publisert 10.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015