Modernisert oppdrett har gitt mer verdifull fisk

Målsetningene om å forbedre oppdrettsanlegg, yngelproduksjon og fiskehelse har blitt nådd.

Hvorfor: Ønsker bedre utnyttelse av fiskeressurser

Hvor mye:

Den samlete støtten for perioden 2005 til 2010 vil beløpe seg til nærmere 17 million kroner. Thailand bidrar selv med et langt høyere beløp.

Thailand har en omfattende oppdrettsindustri, som i hovedsak er småskalabasert. Etter tsunamien i 2004 ønsket et hardt rammet Thailand å samarbeide med Norge for å prøve ut og utvikle en moderne oppdrettssektor. Samarbeidet har omfattet ulike sider av oppdrettsaktiviteter som drift av oppdrettsanlegg, yngelproduksjon, utvikling av fôr, fiskehelse. Det thailandske Department of Fisheries (DOF) har etablert forsøksanlegg i samarbeid med Havforskningsinstituttet i Bergen. Et viktig element har vært utprøving av hvilke tropiske arter som egner seg for oppdrett i Thailand, både biologisk, atferdsmessig og med hensyn til markedsmuligheter.

Resultater: Regelverk for oppdrettsindustrien

Norge har bidratt til Thailands utvikling av en nasjonal utviklingsstrategi og et regelverk for oppdrettsindustrien. Thailand ba også etter tsunamien om samarbeid med Norge for å kunne beregne størrelsen av sine fiskeressurser. Dette er viktig for å sikre at uttaket ikke ødelegger ressursgrunnlaget. En prosjektgjennomgang som ble utført i juni 2009 er meget positiv og viser at de målene som ble satt er nådd. DOF er nå i stand til å drifte anleggene selv. Fisken fra anleggene er blitt svært godt mottatt i det internasjonale markedet, og fisk til en verdi av tre millioner kroner er så langt blitt eksportert til Tyskland, Japan og Singapore. Når Thailand har fått regelverket på plass vil det åpnes for private investeringer i oppdrettsteknologi.

Lærdommer: Fiskeressursene er bærekraftige

Når det gjelder beregning av fiskeressursene er resultatene så langt positive. Informasjon har blitt tatt i bruk av fiskeriforvaltningen, og blant annet ført til at det er lagt begrensninger på fiskeriaktivitet i havområder som er viktig for yngelproduksjonen.

Publisert 01.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015