Gartneri har skapt 400 arbeidsplasser

Økonomisk støtte til bedriftsetablering har resultert i arbeidsplasser og bevissthet om samfunnsansvar.

Hvorfor: Privat næringsutvikling vektlegges mer

Bistand til privat næringsutvikling er i økende grad rettet mot å forbedre rammebetingelsene for økonomisk utvikling. Generelt har dette gitt bedre driftsforhold for private bedrifter i mange land, målt gjennom internasjonale indekser.

Selskapet Jambo Roses Ltd. ble etablert som roseproduserende gartneri i 1996 med økonomisk støtte fra Norad. Bedriften ble etablert i nærheten av Victoriasjøen og ansatte opprinnelig 70 personer. I tilknytning til Jambo Roses Ltd. ble det etablert en barneskole som støttes av gartneriet og Rotaryklubben i Holmestrand. Skolen underviser nærmere 200 barn. Gartneriet driver også opplysningsprogrammer om familieplanlegging samt forebygging og kontroll av seksuelt overførbare sykdommer.

Resultater: Storeksport og lokal vekst

I dag har bedriften vokst til å bli den største arbeidsgiveren i lokalmiljøet med nærmere 400 ansatte som årlig produserer ca. 30 millioner roser. All produksjon eksporteres til kunder i Norge, Frankrike, England, Tyskland og Sverige. Takket være denne virksomheten har det i området rundt gartneriet vokst opp små butikker og annen næringsvirksomhet.

Lærdommer: Samfunnsansvar kan være en fordel

Bedriften rapporterer at økt fokus på samfunnsansvar har vært til fordel for en effektiv produksjon av kvalitetsroser. Ettersom alle kundene befinner seg i Europa har bedriften satset bevisst på miljøtiltak innen kjemikaliebruk, gjødselbruk, hygiene, avfallsbehandling, kompostering for å oppnå nødvendig akkreditering for eksport til EU.

Publisert 01.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015