Forskning har avlet bedre fisk

Støtte til forskning og utdanning innen fiskeoppdrett har økt fiskeproduksjonen for fattige fiskebønder med 40 prosent. 

Hvorfor: Ønske om økt produksjon fra fiskeoppdrett

Hvor mye:

Totalt har Norge bidratt med 60 millioner kroner i støtte til Research Institute for Aquaculture No 1 (RIA1) og Nha Trang University.

Norsk fiskeribistand går først og fremst til sektorprogrammer og områder der man på norsk side har fortrinn og ledende kompetanse internasjonalt.

Vietnam har lange tradisjoner innen oppdrett, men også potensial for økt produksjon på en mer miljømessig gunstig måte. Vietnam ønsket samarbeid med Norge for å utnytte dette potensialet bedre ved å satse på utdanning og økt forskningskompetanse innen oppdrett. Norge har støttet forskning og utvikling innen oppdrett ved Research Institute for Aquaculture No 1 (RIA1) siden 1998 og Nha Trang University siden 2003. Samarbeidet er nå i sin andre fase.

Støtte til forskning og utdanning innen fiskeoppdrett har økt fiskeproduksjonen for fattige fiskebønder med 40 prosent. Den nye fisken er friskere og vokser fortere.

Resultater: Ny fisk er friskere og vokser fortere

Forskningsinstituttet for akvakultur RIA No 1 i Vietnam. Tatt til Resultatrapport 2007.
Laboratorium i det vietnamesiske forskningsinstituttet for akvakultur, RIA No 1.
Foto: Ken Oprann

I 2008 ble norsk bistand til fiskerisektoren i perioden 1985 til 2006 evaluert.

I Vietnam ble 30 mastergrads- og PhD-studenter  utdannet i første fase, noe som bidro til styrket kapasitet. Forskningen har ført til at fattige familier har økt sin produksjon med opptil 40 prosent etter å ha deltatt i et oppdrettsforsøk med en ny type tilapia-fisk. Gjennom selektiv avl fikk fisken 46 prosent høyere vekstrate og større kuldetoleranse enn vanlig niltilapia. Av de oppdrettsanleggene som tok i bruk metoden var det bortimot ingen som hadde forekomst av fiskesykdom, mens sykdom forekom hos de fleste av de andre oppdretterne.

ViDet vietnamesiske forskningsinstituttet for akvakultur RIA No 1. Tatt til Resultatrapport 2007.
Norge har bedret den vietnamesiske forskningskapasiteten innen genetikk, fiskehelse og oppdrett.
Foto: Ken Oprann

I 2001 var samlet produksjon av tilapia 15 000 tonn i Vietnam og hadde steget til 40 000 tonn i 2005. For 2008 antas produksjonen å ligge på 70 000 tonn. Gjennom sin støtte har Norge bedret den vietnamesiske forskningskapasiteten innen genetikk, fiskehelse og oppdrett.

Ved utgangen av 2008 hadde 154 studenter påbegynt eller fullført masterstudier ved instituttet, hvorav 34 prosent var kvinner. Av de 106 uteksaminerte arbeider 36 ved instituttet. Tre var i gang med eller hadde gjennomført doktorgradsstudier med støtte fra prosjektet.

Norge har nå avsluttet andre fase av støtten til forskningsinstituttet.

Lærdommer: Ekspertise kan minske fattigdomsfokus

Evalueringen setter spørsmålstegn ved i hvilken grad fiskeribistanden har bidratt til fattigdomsreduksjon og savner mer oppmerksomhet om kjønnsaspektet i bistanden. Videre peker evalueringen på at bruken av norsk ekspertise og konsentrasjon om felt hvor norsk fiskeriekspertise har fortrinn, medførte at fattigdomsperspektivet ble mindre sentralt.

Publisert 01.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015