Foto: Ken Opprann

Bistand har bedret forvaltning av vannkraft

Langvarig samarbeid har forberedt forvaltning på søknader om utbygging av vannkraft.

Hvorfor: Ønsker økt utnyttelse av vannkraft

Hvor mye:

Det totale økonomiske bidraget fra Norge var på 35 millioner kroner fra 2001 til 2007. For perioden 2008 til 2011 var budsjettet på 30 millioner kroner.

Bhutan har et stort vannkraftpotensial med sine elver, isbreer og snødekte fjell. I dag er kun fem prosent av dette potensialet utnyttet. Utvikling av energisektoren er av vesentlig betydning for økonomisk vekst i Bhutan med India som et nærmest umettelig energimarked. I mars 2009 inngikk Bhutan en avtale med India om bygging og eksport av 10.000 MW vannkraft innen 2020, noe som utgjør rundt 1/3 av vannkraftpotensialet i landet.

Resultater: Ny lov har satt skille mellom drift og tilsyn

Det norske samarbeidet med Bhutan på energisektoren har vart i over 20 år. De siste åtte årene har samarbeidet i hovedsak vært knyttet til kapasitetsbygging i sektoren for å gjøre Bhutan bedre i stand til å forvalte egne naturressurser. I følge en ekstern gjennomgang av samarbeidet som ble utført høsten 2007 har Bhutan gjennom samarbeidet med Norge fått på plass en elektrisitetslov. Loven har medført etablering av en uavhengig reguleringsmyndighet og et nytt lisensierings- og tariffsystem for elektrisitetssektoren. Loven krever at det skilles mellom myndighetsoppsyn og drift i energisektoren, og i 2008 ble det etablert et statseid kraftselskap som opererer og vedlikeholder eksisterende vannkraftanlegg og initierer nye prosjekter.

Norge har også bidratt til at Bhutan nå har en database med hydrologiske data og har fått oppdaterte nasjonale planer for prioritert utbygging av sin vannkraft. Landet er dermed bedre i stand til å forvalte sine energiressurser og forberedt på å håndtere et potensielt stort antall søknader om utbygging av vannkraftprosjekter.

Lærdommer: Norsk kompetanse passer i Bhutan

Utnyttelse av vannkraftpotensialet stiller store krav til infrastrukturen og avansert kompetanse på mange felt. Den norske kompetansen og erfaringen innen vannkraftutbygging og fjellteknologi er godt tilpasset behovene i Bhutan.

Publisert 01.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015