559 kvinner har fått hjelp med mikrokreditt

Kvinner som har fått tilgang på mikrokreditt har startet med avl av geit og sau og meieridrift. 

Hvorfor: Styrke kvinner som økonomiske aktører

Hvor mye:

Budsjettet for 2007 og 2008 var en million kroner.

Med støtte fra Utviklingsfondet gjennomførte Women’s Association of Tigray et prosjekt for å bistå kvinner med mikrokreditt i Etiopia. Formålet var å styrke kvinnenes økonomiske stilling, i tillegg til å bidra til økt matvaresikkerhet. Prosjektet er en videreføring av tidligere samarbeid med Utviklingsfondet.

Resultater: Utilstrekkelig kreditt

En evaluering av prosjektet viser varierende resultater. Per juni 2008 hadde 559 kvinner blitt opplært i hvordan de skulle drive sin virksomhet på en profesjonell og lønnsom måte. Ved å få tilgang til kreditt har kvinnene som deltok i opplæringen, satt i gang aktiviteter som handel, avl av geiter og sauer, samt meieridrift.

Noen av kvinnene klarte å utvide sin virksomhet samtidig som de gikk til innkjøp av TV og mobiltelefoner. På grunn av økte priser på varer i prosjektperioden, var kreditten som ble gitt for liten til at kvinnene kunne utvide sin virksomhet i særlig grad. Det var liten grad av kopling mellom prosjektet og markedet, og foreningen hadde ikke kapasitet til å følge opp kvinnene etter endt
opplæring. Selv om kvinnene lærte å ta større risiko i sine virksomheter, var det generelt en mangel på ideer til hva slags virksomheter som kunne være lønnsomme.

Lærdommer: Få endringer i levevilkår

Selv om det finnes eksempler på at noen av kvinnene fikk økt matvaresikkerhet som en følge av kreditten, bidro ikke prosjektet til noen betydelig forbedring i levekår blant kvinnene og deres familier.

Publisert 01.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015
Flere eksempler:

Bank- og finansnæring